Engineering Transactions, 27, 4, pp. 501-516, 1979

Hydrodynamiczna Teoria Filtrowania Cieczy z Reologicznymi Anomaliami

W.M. Jentow
Instytut Problemów Mechaniki AN ZSSR, Moskwa
Russian Federation

Referat niniejszy jest przeglądem prac autora i jego współpracowników; prac poświęconych teorii filtrowania cieczy, w których występują reologiczne anomalie. Wyniki prac są wykorzystywane w przemyśle naftowym, gdyż anomalie reologiczne uwidaczniają się w zachowaniu ropy naftowej w obszarze małych prędkości ścinania. Dla opisu filtrowania z cieczy z takimi anomaliami wykorzystuje się nieliniowe prawo filtrowania, w szczególności prawo filtrowania z granicznym gradientem. Jako przykłady rozpatrzono przepływ w elemencie prostokątnej siatki szybów (źródeł i spływów), a także zagadnienie wypierania ropy naftowej przez wodę z tworzeniem się zjawiska calizn, tj. obszarów nieruchomej, niewypartej cieczy.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. G. SAVINS, Non-Newtonian flow through porous media, Ind. Eng. Chem., 61, 10, 18-47, 1969.

..