Engineering Transactions, 26, 3, pp. 371-379, 1978

Funkcje Przemieszczeń dla Drugiego Osiowo-Symetrycznego Zagadnienia Mikropolarnej Elastostatyki

J. Dyszlewicz
Instytut Matematyki, Wrocław
Poland

W ramach mikropolarnej elastostatyki rozważa się problem osiowo-symetrycznej deformacji opisany przez wektor przemieszczenia u (r, z) = (0, u3, 0) i wektor obrotu j (r,z) = (jx, 0, jz). Autor [14] zaproponował odmienna od innych dróg [2-5], naprężeniowa drogę rozwiązania tego zagadnienia i uzyskał reprezentację pól podobna do znanej reprezentacji W. NOWACKIEGO [2]. Niniejsza praca stanowi rozszerzenie [14] na przypadek niejednorodnych równań. Pokazuje się, że dla rozwiązania zagadnienia z obciążeniami masowymi wystarczy znajomość pewnych funkcji c (r, z), s (r, z). ho (r, z) oraz F* (r, z), Y* (r, z), natomiast przypadek trwałych odkształceń sprowadza się do wyznaczenia funkcji c* (r, z) oraz F* (r, z), Y* (r, z).

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Teoria niesymetrycznej sprężystości, PWN, Warszawa 1971,

W. NOWACKI, The "second" axial-symmetric problem in micropolar elasticity, Bull. Acad. Sci., Série Sci. Techn., 20, 517-(951), 1972.

W. NOWACKI, Generalized Love's functions in micropolar elasticity, Bull. Acad. Polon, Sci.,

Série Sci., Tech., 17, 247-(355), 1969.

J. STEFANIAK, Solving functions for axi-symmetric problem in the Cosserat medium. Bull. Acad.

Polon. Sci., Série Sci. Techn., 18, 9, 1970.

R. S. DHALIWAL, K. L. CHOWDHURY, The axi-symmetric Reissner-Sagoci problem in the linear micropolar elasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 19, 363-(661), 1971.

W. NOWACKI, W. K. NOWACKI, The axially symmetrical Lambs problem in a semi-infinite micropolar elastic solid, Proc. Vibr. Probl., 10, 2, 1969.

W. NOWACKI, A Distortion problem in micropolar clasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 21, 6, 1973.

W. NOWACKI, Volterra distortions in a micropolar elastic body, Bull, Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 21, 1973.

N. SANDRU, On some problems of the linear theory of the asymmetric elasticity, Int. J. Eng. Sci., 4, 1, 1966.

W. GÜNTHER, Zur Statik und Kinematik des Cosseratschen Kontinuums, Abh. Braunschweig. Wiss. Ges., 10, 195-213, 1958.

N. SUEDDON, Fourier transforms, Mc Graw-Hill Book Company, Inc, New York-Toronto-London 1951.

P. MOON, D. E. SPENCER, Teoria pola, PWN, Warszawa 1966.

I. S. GRADSTEIN, I. M. RIZHIK, Tablice całek, sum szeregów i iloczynów (w jez. rosyjskim), Nauka, Moskwa 1971.

J. DYSZLEWICZ, The stress and displacement functions for the "second" axisymmetric problem of micropolar elastostatics, Arch. Mech., 27, 1, 1975.

J. DYSZLEWICZ, Zagadnienia brzegowe równań niesymetrycznej teorii sprezystosci, rozprawa

doktorska, Instytut Matematyki, Politechnika Wrocł., Wrocław 1976.

J. DYSZLEWICZ, Funkcje przemieszczeń dla drugiego osiowo-symetrycznego zagadnienia mikropolarnej elastostatyki z uwzględnieniem obciążeń masowych oraz dystorsji, Instytut Matematyki, Politech. Wrocł., Raport, Wrocław 1975.