Engineering Transactions, 26, 2, pp. 307-322, 1978

Fala Przyspieszczenia w Ośrodku Konsolidującym

R. Dzięcielak
Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

W pracy rozpatrzono propagacje fali przyspieszenia W ośrodku porowatym o sprężystym szkielecie nasyconym cieczą. Dia ogólnego przypadku równań ruchu ośrodka dwufazowego napisano warunki propagacji tej fali. Podano nierówność będącą odpowiednikiem warunku silnej eliptyczności dla ogródka jednofazowego. Wyprowadzono równanie amplitudy fali przyspieszenia. Jako przykład rozpatrzono propagacje fali walcowej w ośrodku konsolidującym o modelu Biota. W ośrodku propagują się dwie fale podłużne i fala poprzeczna. Dysypacja energii wywołana względnym ruchem cieczy i szkieletu nie wpływa na prędkości propagacji fal, powoduje natomiast tłumienie amplitudy w miarę oddalania się od źródeł zaburzenia. Zmiana amplitudy związana jest również z geometrią fali.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a Auid-saturated porous solid, J. Acoust. Soc. Am., 28, 2, 168-191, 1956.

M. A. BIOT, D, G. WILLIS, The elastic coefficients of the theory of consolidation, J. Appl. Mech., 24, 594-601, 1957.

H. DERESIEWICZ, The effect of boundaries on wave propagation in a liquid-filled porous solid: I. Reflection of plane waves at a free plane boundary (Non-dissipative case), Bull. Seism. Soc. Am., 50, 4, 599-607, 1960.

H. DERESIEWICZ, The effect of boundaries in wave propagation in a liquid-filled porous solid: II. Love waves in a porous layer, Bull. Seism. Soc. Am., 51, 1, 51-59, 1961.

H. DERESIEWICZ, J. T. RICE, The effect of boundaries on wave propagation in a liquid-filled porous solid: III. Reflection of plane waves at a free plane boundary (General case), IV. Surface waves in a. half-space, Bull. Seism. Soc. Am., 52, 3, 595-638, 1962.

H. DERESIEWICZ, J.T. RICE, The effect of boundaries on ware propagation in a liquid-filled porous solid: V. Transmission across a plane interface, VI. Love waves in a double surface layer, VII. Surface waves in a half-space in presence of a liquid layer, Bull. Seism. Soc. Am., 51, 1, 409-430, 1964.

H. DERESIEWICZ, B. WOLF, The effect of boundaries on wave propagation in a liquid-filed porous solid: VIII. Reflection of plane waves at an irregular boundary, Bull. Seism. Soc. Am., 54, 4, 1537-1561, 1964.

J.P. JONES, Reyleigh waves in a porous, clastic, saturated solid, J. Acoust. Soc. Am., 33, 7, 959-962, 1961.

J. P. JONES, Effect of a uniform flow on elastic waves in a porous saturated, elastic solid, J. Acoust. Soc. Am., 34, 9, 1172-1175, 1962.

T. TODD, G. SIMMONS, Effect of pore pressure on the velocity of compressional waves in low- porosity rocks, J. Geophys. Res., 77, 20, 3731-3743, 1972.

C. TRUSEDEL, W. NOLL, The non-linear field theories of mechanics, Handbuch der Physik, III/3, Springer Verlag 1965.

Z. WESOŁOWSKI, Zagadnienia dynamiczne nieliniowej teorii sprezystosci, PWN, Warszawa 1974.

C. H. YEW, P. N. JOGI, Study of wave motions in fluid saturated porous rocks, J. Acoust. Soc. Am., 60, 1, 2-8, 1976.

R. COURANT, H. HILBERT, Methods of mathematical physics, II, Intenscience, New York 1962.