Engineering Transactions, 26, 2, pp. 267-274, 1978

Drgania Skrętne Prętów Cienkościennych o Bisymetrycznych Przekrojach Otwartych

C. Szymczak
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Poland

W pracy wyprowadzono macierz mas dla pręta cienkościennego o bisymetrycznym przekroju otwartym. Wykorzystując macierz geometryczna ustalona w poprzedniej pracy autora [4], bada się problem drgań skrętnych przy uwzględnieniu stałej siły osiowej. Podano przykład liczbowy, w którym za pomocą dynamicznego kryterium stateczności wyznaczono sile krytyczna swobodnie podpartego dwuteownika o zmiennej skokowo szerokości polek. Stwierdzono, że siła ta może być mniejsza od siły krytycznej dwuteownika o stałej, minimalnej szerokości półek.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. CYWIŃSKI, Statyka i dynamika skręcanego cienkosciennego dwuetownika o zmiennym, bisymetrycznym przekroju poprzecznym, Rozpr. Inżyn., 17, 185-217, 1969.

J. WEKEZER, Dynamika prętów cienkosciennych o zmiennych przekrojach otwartych, Rozpr.

Inżyn., 24, 201-208, 1976.

Cz. SZYMCZAK, Wyboczenie skrętne prętów cienkosciennych o bisymetrycznym przekroju

otwartym, Rozpr. Inżyn., 26, 2, 323-330, 1978.

J.S. PRZEMIENIECKI, Theory of matrix structural analysis, Mc Graw-Hill, New York 1968.

Z. CYWINSKI, C.F. KOLLBRUNNER, Drillknicken dünnwandiger I-Stabe mit veranderlichen doppelt- symmetrischen Querschnitten, Institut fur Bauwissenschaftliche Forschung, Verlag Leeman, 18, Zurich 1971.