Engineering Transactions, 26, 1, pp. 51-64, 1978

O Rekurencyjności Widm Częstości Drgań Własnych. Część I

B. Olszowski
Instytut Mechaniki Budowli, Kraków
Poland

Praca dotyczy podstawowej zależności rekurencyjnej zachodzącej między częstościami własnymi i postaciami drgań własnych dwóch dyskretnych układów mechanicznych różniących się miedzy sobą działaniem więzów kinematycznych. Rozważania są bezpośrednio związane z koncepcja metody przemieszczeń nakładania więzów a następnie ich uwalniania. Celem pracy jest systematyzowanie podejścia do zagadnień modyfikacji widm częstości własnych w mechanice konstrukcji.

Full Text: PDF

References

R. E. D. BISHOP, G. M. L. GLADWELL, S. MICHAELSON, Macierzowa analiza drgań, WNT, Warszawa 1972.

D.K. FADDIEJEW, W. N. FADDIEJEWA, Wycislitielnyje metody liniejnoj algebry, Fizmatgiz, Moskwa 1960.

F. R. GANTMAHER, Tieorija matric, Izd., Nauka, Moskwa 1966.

F.R. GANTMAHER, M. G. KREJN, Osicillacjonnyje matricy i jadra i i malyje kolebanija mechaniceskich sistiem, Gostiehtieorizdat, Moskwa 1950.

S. H. GOULD, Variational methods for eigenvalue problems, Oxford University Press, London 1966.

K. K. GUPTA, Vibration of frames and other structures with banded stiffness matrix, Int. J. num. Meth. Engng., 2, 221-228, 1970.

K.K. GUPTA, Solution of eigenvalue problems by Sturm sequence method, Int. J. num. Meth. Engng., 4, 379 404, 1972.

K. K. GUPTA, On a combined Sturm sequence and inverse iteration technique for eigenproblem solution of spinning structures, Int. J. num. Meth. Engng., 7, 509-518, 1973.

A. MOSTOWSKI, M. STARK, Elementy algebry wyższej, PWN, Warszawa 1958.

G. PETERS, J. H. WILKINSON, Eigenvalues of Ax= Bx with band symmetric A and B, Computer J., 12, 398-404, 1969.

A. RALSTON, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1971, 2. A. TUROWICZ, Geometria zer wielomianów, PWN, Warszawa 1967.

J. H. WILKINSON, The algebraic eigenvalue problem, Clarendon Press, Oxford 1965.

F. W. WILLIAMS, W. H. WITTRICK, An automatic computational procedure for calculating natural frequencies of skeletal structures, Int. J. Mech. Sci. 12, 781-791, 1970.

F. W. WILLIAMS, Natural frequencies of repetitive structures, Quart. J. Mech. Appl. Math., 24, 3, 285-310, 1971.

F. W. WILLIAMS, Rapid analysis of the effects of structural modifications on inconveniently situated eigenvalues, Comp. and Str., 3, 1465-1471, 1973.

F. W. WILLIAMS, W. H. WITTRICK, Efficient calculation of natural frequencies of certain marine structures, Int. J. Mech. Sci., 15, 833-843, 1973.

W.H. WITTRICK, F.W. WILLIAMS, A general algorithm for computing natural frequencies of elastic structures, Quart. J. Mech. Appl. Math., 24, 3, 263-284, 1971.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland