Engineering Transactions, 28, 2, pp. 271-288, 1980

Numeryczne Obliczanie Sił Statycznych i Dynamicznych na Powierzchni Zębów Walcowej Przekładni Zębatej

J. Ryś
Instytut Mechaniki Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

S. Stachoń
Instytut Mechaniki Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

W pracy analizowany jest model walcowej przekładni zębatej o zdeterminowanych odchyłkach wykonania zębów. Wprowadzono funkcje opisująca względne przemieszczenie zębów i zastosowano ja do obliczeń statycznego i dynamicznego obciążenia na powierzchni zębów. Wyznaczenie przemieszczenia i prędkości przemieszczenia oparto na rozwiązaniu nieliniowych równań ruchu otrzymano rozwiązanie okresowe w warunkach ruchu ustalonego. Obliczenia numeryczne wykonano przy założeniu, ze zęby maja modyfikacje zarysu Maaga, a odchyłki podziałki są małe w stosunku do statycznego przemieszczenia względnego zębów. W obliczeniach uwzględniono modyfikacje zarysu oraz rozwarcie styku zębów i poszukiwano rozkładu obciążenia wzdłuż odcinka przyporu. Rozkłady obciążenia zostały zilustrowane graficznie.

Full Text: PDF

References

G. GRYBOS, Drgania parametryczne jednostopniowej przekładni zębatej, Rozprawy Inż., 1, 1972.

W. NADOLSKI, Siły dynamiczne występujące miedzy zębami kół przekładni jednostopniowej o osiach równoległych, Rozpr. Inż., 3, 1971.

I. KAZONORI, H. FUJIO, Dynamic behavior of heavy loaded spur gears, Transaction ASME, seria B, 1974.

L. MÜLLER, Nowy model dynamiczny przekładni walcowej, Przegl. Mech., 21. 1974.

J. RYS, i Analiza obciążeń statycznych i dynamicznych w walcowych przekładniach zębatych, Zesz. Nauk. Politech. Krakowskiej, 55, 1977.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland