Engineering Transactions, 29, 4, pp. 611-627, 1981

Metoda Opisu Geometrii i Nośności Roboczej Układów Skrawających Koparek Hydraulicznych

E. Budny

Poland

Praca stanowi próbę przeniesienia współczesnych metod matematyki i mechaniki ośrodków siatkowych do opisu geometrii oraz zjawisk statycznych zachodzących w układzie skrawającym (osprzęcie roboczym) koparek hydraulicznych. Układ skrawający koparki zastąpiono w rozważaniach geometrycznych jednoparametrowym układem regularnych segmentów (wieloboków). Pozwoliło to wprowadzić takie pojęcia, jak np. bazy wektorowe, metryka i koneksja, do analizy geometrycznej. W pracy zdefiniowano także nośność roboczą układu skrawającego koparek hydraulicznych. Do opisu i analizy tej nośności wykorzystano podstawowe pojęcia i metody nośności granicznej układów ramowych.

Przedstawiona metoda pozwala zarówno na pełne opisanie wszystkich możliwych konfiguracji układów skrawających jako funkcji składowych metryki jak i na analizę nośności roboczych w tych konfiguracjach. Pracę zilustrowano kilkoma przykładami numerycznymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Н. Г. ДОМБРОВСКИЙ, Экжаваторы, общие вопросы теории, проектuроваиил, исследовmшл и применепил, Машиностроение, Москва 1969.

И. Л. БЕРКМАП, А. А. БУЛАНОВ, А. В. РАННЕВ, Одиоковиювые жскаваторы и самоход ные краны с гидравлическим приводом, Маппmостроение, Москва 1971.

I. BRACH, Jednonaczyniowe koparki hydrauliczne, WNT, Warszawa 1970.

Z. BOGUSZ, Metoda i technika wyznaczania przebiegu sil w koparkach uniwersalnych podczas odspajania urobku, 10MB, Warszawa 1967.

A. DUDCZAK, Siły i prędkości odspajania w koparkach hydraulic211ych, 1MB, Warszawa 1975.

S. OZIEMSKI, W. SOBCZYKIEWICZ, G. GLINKA i zespół, Metodyka optymalizacji konstrukcji i niezawodności eksploatacyjnej osprzętu roboczego koparek jednonaczyniowych, IMRC, PW, Warszawa 1976 [nie publikowana].

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

E. BUDNY, Metoda opisu własności statyczno-kinematycznych układów roboczych koparek hydraulicznych, Rozprawa doktorska. IPPT PAN 1979 [nie publikowana].

Z. BOGUSZ, A. DUDCZAK, J. NYCZ, Badania identyfikacyjne koparki M-500H, Sprawozdanie i analiza wyników badań, 1MB, Warszawa 1976.

Z. BOGUSZ, A. DUDCZAK, Potencjalne siły odspajania w koparkach hydraulicznych. Metody wyznaczania i możliwości wykorzystania w praktyce konstrukcyjnej i badawczej, 1MB, Warszawa 1977.

M. BOSSAK, A. BIEŃKOWSKI, E. DOBRZYŃSKA i inni, Metodyka obliczeń osprzętu koparek, OBRMB-BOMI, Warszawa 1977.

J. ODBRFELD, Wstęp do mechanicznej teorii maszyn, WNT, Warszawa 1962.