Engineering Transactions, 29, 4, pp. 527-543, 1981

Metoda Perturbacyjna w Zastosowaniu do Powłok z Losowymi Odchyleniami Geometrycznymi

M. Skowronek
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Poland

Praca zawiera podstawowe wzory liniowej teorii cienkich powłok z losowymi parametrami geometrycznymi. Stosując zmodyfikowaną metodę perturbacyjną otrzymano odpowiednie związki geometryczne, statyczne i fizyczne dla zerowego i pierwszego przybliżenia.

Otrzymane wzory zweryfikowano na drodze numerycznej w przypadku powłoki sferycznej o małej wyniosłości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. AL-DABBAOH, A. K. GUPTA, Meridional impe1fection in cooling tower design, Journ. St. Div., 105, ST6, 1089-1102, 1979.

J. ARBOCZ, J. G. WILLIAMS, Imperfection surveys on 10-ft -diameter shell structure, AJAA Journal, 15, 7, 949-956, 1977.

J. C. AMAZIGO, Bucking under axial compression of long cylindrical shells with random axi­symmetric imperfections, Ouart, Appl. Math., 26, 4, 537-566, 1969.

E. BIELEWICZ, M. SKOWRONEK, Równania teorii powłok z geometrycznymi odchyleniami, Il Konferencja «Konstrukcje powłokowe teoria i zastosowanie», Gołuń 1978.

В. В. БОЛОТИН, Применение меmодов теории вероятиости и теории uадссности в расчетах сооружений, Москва 1971.

CZ. BRANICKI, M. SKOWRONEK, Obliczenie sferycznych o malej wyniosłości pokryw naczyń ciśnieniowych, Arch. Bud. Maszyn., 18, 2, 337-348, 1971.

CZ. BRANICKI, M. SKOWRONEK, Obliczenia wytrzymałościowe sferycznych pokryw naczyń ciśnieniowych, Dozór Techniczny, 3, 12-18, 1976.

CZ. BRANICKI, M. SKOWRONEK, Losowe odchyłki geometrii w problemie statycznym malo­wyniosłej powłoki sferycznej, XXIV Konf. Nauk. KIL i w PAN i Kom. Nauki PZITB, 53-64, Krynica 1978.

J. CONNOR, N. MORIN, Perturbation techniques in the analysis of geometrically nonlinear shells, Proc. IUTAM symp. on High speed Computing of Elastic Structures, Liege, 683-705, 1970.

J. C. A. CROLL, F. KALELI, K. O. KEMP, Meridionally imperfect cooling towers, Journ. Eng. Mech. Div., 105, EMS, 761-777, 1979.

G. N. FRESKAKIS, F. MORRIS, Asymmetric buckling of imperfect spherical shells, Journ. Eng. Mech. Div., 98, EMS 1115-1131, 1972.

A. HIROYUKI, On the influence of prebuckling deformations on the buckling of thin elastic shells, Inter. Journ. Non-linear Mech., 8, 409-430, 1973.

V. FLUGGE, Powłoki - obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1972.

W. T. KOITER, On the nonlinear theory of thin elastic shells, Proc. Kon. Ned. AK. Wet., Ser. B, 69, 1, 1-54, 1966.

J. L. SANDERS, An improved first approximation theoryy for thin shells, NASA Report 24, 1959.

M. SKOWRONEK, Metoda elementów skończonych i metoda małego parametru w zastosowaniu do powłok z odchyleniami geometrii, IV Konf. «Metody Komputerowe w Mechanice Kon­strukcji» s. 249-259, Koszalin 1979.

D. VON TALASUDIS, Anwendung statslischer Methoden auf das Stabilitatsproblem «ungena­ulgkeitsem-pfindlicher» Schalen, Konstruktiver Ingenieurbau, lnst fur Konstr. Ing. der Ruhr Universitat Bochum, H. 25/26, Ag. 151-163, 1976.

H. S. TSIEN, The Poincare-Lightill-Kuo method, Advances Appl. Mech. 4, N. Y., 281-349, 1956.

P. TURULA, KUANG-HAN CHU, Buckling of open cylindrical shells with imperfections, J. Eng. Mech. Div., 96, EM6, 1125-1142, 1970.

R. A. VAN SLOOTEN, T. T. SOONG, Buckling of a long axially compressed, thin cylindrical shell with random initial imperfections, J. Appl. Mech., 39 serie, 4, 1066-1071, 1972.

Problem węzłowy 05.12. Temat 11.3. Numeryczne obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji przekryć powłokowych z uwzględnieniem czynników losowych, Opracowanie Zakładu Mechaniki Budowli PG, 1978.

A. E. GREEN W. ZERNA, Theoretical elasticity, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford 1968.