Engineering Transactions, 29, 3, pp. 477-490, 1981

Analiza Procesu Napędzania Linerów W Próżni Za Pomocą Materiałów Wybuchowych

J. Tyl

Poland

E. Włodarczyk

Poland

Dokonano numerycznej analizy procesu napędzania w próżni płytek (linerów) za pomocą stałych materiałów wybuchowych w różnych układach miotających. Wykazano, że wybuchowe układy miotające ze zmiennym miejscem pobudzania detonacji ładunku i zastosowaniem osłon z ciężkich materiałów nie pozwalają w sposób istotny zwiększyć efektywności wykorzystania energii chemicznej wyzwolonej w procesie detonacji przy napędzaniu lekkich (cienkich) linerów. Natomiast w przypadku napędzania «ciężkich» płytek, układ ze zmiennym miejscem pobudzania detonacji i ciężką osłoną jest «konkurencyjny» w porównaniu z układem klasycznym, Stwarza on bowiem możliwość uzyskania większych końcowych prędkości linera i zapobiega jego fragmentacji.

Full Text: PDF

References

S. KALISKI, Explosive compression of plasma to critical values of thermonuclear fusion. Part I and II, J. Techn. Phys., 18, 2, 1977.

A. GAŁKOWSKI, W. GŁUCHOWSKI, S. KALISKI, R. ŚWIERCZYŃSKI, Neutron yield for explosion-induced D-T compression in cylindrical system with heavy inertial layer, J. Techn. Phys., 20, 3, 1979.

H. KNOPFEL, Pulsed high magnetic fields, North-Holland Publishing Company, Amsterdam­London 1970.

W. BABUL, J. BAGROWSKJ, M. FRUCZEK, S. KALISKI, M. KORZUŃ, Experimental analysis of motion of explosion-accelerated metal linera, J. Techn. Phys., 18, 1, 1977.

E. WŁDARCZYK, On a closed-form solution to the problem of driving flat piston by explosion products, J, Techn. Phys. 21, 2, 1980.

E. WŁODARCZYK, On appositely directed driving of a medium layer with a rigid unloading by explosives, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. techn., 27, 10, 1979.

M. H. BOYEN, Calculation of the charakteristics of detonation waves in real materials, J. Appl. Phys., 11, 2, 1969.

A. GACEK, S. KALISKI, J. TYL, Model optimization of detonation-wave discription on consideration of combustion kinetics, J. Techn. Phys., 20, 1, 1979.

R. D. RICHTMYER, K. W. MORTON, Difference methods for initial value problems, Interscience, New York-London 1967.

P. Ch. CHOU, J. CARLEONE, R. P. KARPP, Criteria for yet formation from impingig shells and plates, J, Appl. Phys., 47, 7, 1976.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland