Engineering Transactions, 30, 1, pp. 21-36, 1982

Jedno i Dwumodalna Optymalizacja Ramy Portalowej

B. Bochenek
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

A. Gajewski
Instytut Fizyki, Kraków
Poland

W pracy przedstawiono problem optymalnego kształtowania ramy portalowej narażonej na utratę stateczności. Wykazano niewystarczalność jednomodalnego sformułowania problemu i określono jego zakres poprawności w zależności od wyniosłości ramy oraz ograniczeń geometrycznych nałożonych na przekrój poprzeczny. Sformułowano i rozwiązano również zadanie optymalizacji parametrycznej w klasie odcinkowo stałych funkcji określających przekrój poprzeczny elementów ramy.

Full Text: PDF

References

J. BŁACHUT, A. GAJEWSKI, A unified approach to optimal design of columns. Solid Mech. Arch. 5, 4, 363-413, 1980.

J. BŁACHUT, A. GAJEWSKI, On unimodal and bimodal optimal design of funicular arches, Int. J. Solids Struci. 17, 7, 653-667, 1981.

B.R. McCART, E. J. HAUG, T. D. STREETER, Optimal design of structures with constraints on natura! frequency, AIAA J., 8, 6, 1012-1019, 1970.

C. FLEURY, M. GERADIN, Optimality criteria and mathematical programing in structural weight optimization, Computers and Structures, 8, 1, 7-17, 1978.

A. GAJEWSKI, A note on unimodal and bimodal optimal design of vibrating compressed columns, Int. J. Mech. Sci. 23, 1, 11-16, 1981.

W. B. GRINIEW, A. P. FILIPOW, Ob optimalnych ocertanijach stieriniej v zadaćach ustrofći­vosti, Stroit. Mech. i Rasc. Sooruz., 2, 21-27, 1974.

E. KAMKE, Differentialgleichungen, Gewohnliche, Leipzig 1959.

E. F. MASUR, Z. MRÓZ, Singular solutions in structural optimization problems, Proc. IUTAM Conf. «Variational Methods in Solid Mechanics», Northwestern University, Sept. 1978, Ed. S. Nemat-Nasser.

N. OLHOFF, S. H. RASMUSSEN, On single and bimodal optimum buckling loads of clamped columns, Int. J. Solids Struct., 13, 605-614, 1977.

O. B. OLSZOWSKI, A. TOMANA, Optymalne kształtowanie prętowych układów drgających [w druku].

L. PONTRIAGIN, W. BOLTIAŃSKI, R. GAMKRELIDZE, E. MISZCZENKO, Theorie mathemalique des processus optimaux, Moskwa 1974.

S. PRAGER, W. PRAGER, A note on optimal design of columns, Int. J. Mech. Sci., 21, 249-251, 1979.

K. TATARKIEWICZ, Rachunek wariacyjny, t. 2, WNT, Warszawa 1969.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland