Engineering Transactions, 31, 2, pp. 193-201, 1983

Drgania Belki Nieskończenie Długiej Wywołane Losową Serią Sil Ruchomych

P. Śniady
Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław
Poland

W pracy rozpatruje się drgania belki nieskończenie długiej spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera obciążonej nieskończonym ciągiem sił skupionych poruszających się w jednym kierunku z jednakową prędkością. Przyjęto, że siły oraz wzajemne odległości między nimi są zmiennymi losowymi. Podano rozwiązanie ogólne dla wartości oczekiwanej i funkcji korelacyjnej ugięcia belki, gdy odległości między siłami tworzą, niestacjonarny i skorelowany zbiór zmiennych losowych oraz wyprowadzono wzory dla przypadków szczególnych.

Full Text: PDF

References

L. FRYBA, Vibration of solids and structures under moving loads, Academia, Prague 1972.

L. FRYBA, Non-stationary response of a beam to a moving random force. J. Sound and Vibr., 46, 3, 1976.

J. K. KNOWLES, On the dynamie response of a beam to randomly moving load, Trans. of ASME, J. Appl. Mech., 3S, series E,. l, 1968.

C. C. TUNG, Random response of highway, bridges to vehicles loads, Proc. of ASCE, J. Engng. Mech. Division, 93, EM5, Oct. 1967.

C. C. TUNG, Response of highway bridges to renewal traffic loads, Proc. of ASCE, J. Engng. Mech. Division, 95, EMI, Feb. 1969.

F. ASHTON, The theory of road traffic flow, London 1966.

P. ŚNIADY, Drgania dźwigarów wywołane ruchomym obciążeniem, Pr. N. Inst. Inż. Ląd. Pol. Wr., 21, 5, Wrocław 1976

M. FISZ, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.

S. O. RICE, Mathematical analysis of random noise, Bell. Syst. Tech. J., 23, 282, 1944.

J. B. ROBERTS, The response of linear vibratory systeme to random impulses, J. Sound and Vibr., 24, 2, 1965.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland