Engineering Transactions, 32, 2, pp. 255-266, 1984

Analiza Nośności Granicznej Płaskich Elementów o Dowolnej Grubości Osłabionych Okrągłymi Karbami o Różnej Ostrości

J. Miastkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Na podstawie doświadczalnych badań nośności granicznej prętów osłabionych nacięciami okrągłymi przeprowadzono w pracy analizę wpływu ostrości karbu i rodzaju materiału na graniczną wartość grubości, przy której w elemencie pojawia się płaski stan odkształcenia. Stwierdzono, że dla karbu okrągłego ta graniczna wartość grubości może być od 2 do 7,5 raza większa od szerokości pręta w miejscu osłabienia.
Full Text: PDF

References

J. F. W. BISHOP, On the complete solution to problems of deformation of a plastic rigid material, J. Mech. Phys. Solids, 2, 43-53, 1953.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, W. SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

D. C. DRUCKER, On obtaining piane strain or piane stress conditions in plasticity, Proc. 2nd U.S. Nat. Congr. Appl. Mech., 485-488, 1954.

В. С. Жуковский, Распределение деформаций и шnряисений в плоских надрезанных стержнях в связи с обьемностью н паряJrеенного состояния, Проблемы прочннсти в машиностроении, Вып. 2, Изд. АН СССР, Москва 1959.

В. С. Жуковский, О коэффициенте усиления и характере распространения пластических зои в надрезанных стержнях, Изв. АН СССР, ОТН, 5, 116-119, 1958.

В. С. Жуковский, Деформированное состояние и прочность плоских надрезанных стержней произвольной толщины, Расчеты на прочность, сборник статей, вьш. 9, Маmгиз., Москва, 231-252, 1963.

W. SZCZEPIŃSKI, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalna analiza nośności granicznej rozciąganych płaskich prętów z karbem, Rozpr. Inżyn,, 13, 3, 637-652, 1965.

W. N. FINDLEY, D. C. DRUCKER, An experimental study of piane plastic straining of notched bars, J. Appl. Mech., 32, 493-503, 1965.

W. SZCZEPIŃSKI, J. MIASTKOWSKI, Plastic straining of notched bars with intermediate thickness and small shoulder ratio, Int. J. Non Linear Mech., 3, 83-97, 1967.

J. MIASTKOWSKI, Nośność graniczna rozciąganych prętów z karbem kątowym o dowolnych wymiarach części nad karbami, Mech. Teoret. Stos., 7, 1, 81-98, 1969.

W. SZCZEPIŃSKI. Przegląd prac dotyczących nośności granicznej rozciąganych prętów z karbem, Mech. Teoret. Stos., 3, 3, 51-78, 1965.

R. HILL, The plastic yielding of notched bars under tension, Quart, J. Mech. Appl. Math., 2, 40, 1949.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland