Engineering Transactions, 32, 1, pp. 87-97, 1984

Poziome Zbiorniki Walcowe Obciążone Momentami

S. Danis
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

T. Kacperski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedmiotem badań jest nośność graniczna modeli zbiorników walcowych, obciążonych momentami w płaszczyznach prostopadłych do ich osi, a w drugim przypadku w płaszczyznach stycznych do płaszcza w miejscach połączenia podpór ze zbiornikiem.
Full Text: PDF

References

T. KACPERSKI, Badanie nośności zbiorników opartych na siodłach, Rozpr. Inż., 19, 4, 637-645, 19,71.

T. KACPERSKI Techniczna teoria zniszczenia okrągłych cylindrycznych zbiorników ściskanych poprzecznie siodłami, Rozpr. Inż., 24, 1, 135-148, 1976.

T. KACPERSKI, Nośność graniczna zbiorników piętrowych, Przegl. Mech., 13, 437-440, 1976.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland