Engineering Transactions, 33, 4, pp. 549-564, 1985

Trójkątne Elementy Czasoprzestrzenne w Analizie Zagadnień Falowych

M. Witkowski
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Warszawa
Poland

W pracy sformułowano czasoprzestrzeń metryczną przez przyjęcie pewnej szybkości skalującej oś czasu. Czasoprzestrzeń tę podzielono za pomocą siatki elementów trójkątnych, uzyskując w wyniku rozdzielenie równań metody elementów czasoprzestrzennych. Algorytm taki zastosowano do rozwiązania dwóch zagadnień brzegowo-początkowych typu Picarda, mianowicie propagacji fali podłużnej w pręcie prostym i płaskiej fali walcowej w ośrodku nieograniczonym.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. KĄCZKOWSKI, The method of finite space-time elements in dynamics of structures, J. Techn. Phys., 16, 1, 1975.

J. LANGER, M. KLASZTORNY, Analiza kolokacyjnych metod numerycznego całkowania równań ruchu, Mech. Komp., 6, 1983.

Z. KACPRZYK, T. LEWIŃSKI, Comparison of same numerical integration methods for the equations of motion of systems with a finite number of degrees of freedom, Rozpr. Inż., 31, 2, 1983.

M. WITKOWSKI, O czasoprzestrzeni w dynamice budowli, Prace nauk. Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, 80, 1983.

M. KRZYŻAŃSKI, Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego, cz. II, PWN, Warszawa 1962.

T. ODEN, A generał theory of finite elements, II. Applications, Inf J. Num. Meth. Eng., I, 3, 1969.

Z. KĄCZKOWSKI, O stosowaniu nieprostokątnych elementów czasoprzestrzennych, Mech. Teor. Stos., 21, 4, 1983.

Z. KĄCZKOWSKI, Metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych, Arch. Inż. Ląd., 22, 3, 1976.

W. NOWACKI, Dynamika budowli, Arkady, Warszawa 1972.