Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 37-53, 1985

Drgania Płyty o Średniej Grubości pod Obciążeniem Ruchomym

W. Szcześniak
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy analizowano zagadnienie dynamiczne płyty o średniej grubości, Ruchome obciążenie przesuwa się ze stałą prędkością. Problem doprowadzono do dwu równań różniczkowych, które rozwiązywano metodą analityczną. Wyznaczono również trzy częstości drgań swobodnych i trzy prędkości krytyczne obciążenia. Rozwiązanie zilustrowano dynamicznymi liniami wpływu dla ugięcia i momentu zginającego wykorzystując w tym celu odpowiedni program na minicomputer Oric-1.

Full Text: PDF

References

R. D. MINDLIN, Influence of rotatory inertia and shear on flexural motion of isotropic, elastic plates, J. Appl. Mech., 18, 1, March 1951.

R. D. MINDLIN, A. SCHACKNOW and H. DERESIEWICZ, Flexural vibrations of rectangular plates, Trans. ASME, J. Appl. Mech., Sept. 1956.

A. JAHANSHAHI and F. J. MONZEL, Effects of rotatory inertia and transverse shear on the response of elastic plates to moving forces, Ing.-Arch., 34, 1965.

A. A. ADLER, H. REISMANN, Moving loads on an elastic plate strip, J. Appl. Mech., 41, 1974.

A. A. ADLER, H. REISMANN, Moving loads on a pre-stressed, clastc plate strip, Z. Angew. Math. Mech., 55, 1975.

K. SHIRAKAWA, Response of reCtangular thick plates to moving loads, Ing.-Arch., 50, 1981.

K. SHIRAKAWA, lnitially stressed thick plates subjected to a moving load, SM Archives, 8, 1983.

С. А. АМБАРЦУМАН, Теория анизотропных пласн изд-во "наука" Москва 1967.

W. SZCZEŚNIAK, Drgania swobodne płyty o średniej grubości, Arch. Inż. Lądow., 22, 1, 1976.

E. REISSNER, The effect of transverse shear deformation, on the bending of elastc plates, J. Appl. Mech., 2, 2, 1945.

G. JEMIELITA, Drgania własne izotropowego prostopadłościanu i grubej płyty, Arch. Inż. Lądow., 23, 4, 1977.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland