Engineering Transactions, 34, 3, pp. 303-312, 1986

Kinematyka Procesu Wyciskania Profili Złożonych

J. Piwnik
Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Białystok
Poland

Praca prezentuje nową propozycję analitycznego opisu kinematyki procesu wyciskania prętów z nieregularnym kształtem przekrojów poprzecznych. Przedstawiono wzory analityczne na trzy składowe prędkości przemieszczeń w obszarze uplastycznienia materiału poddanego wyciskaniu z niesymetrycznego pojemnika do niesymetrycznej matrycy. Forma opisu pól prędkości ułatwia analizę złożonego procesu wyciskania pod kątem obliczeń sił z oceny górnej oraz doboru najkorzystniejszego kształtu narzędzia. Pokazane pola prędkości ściśle spełniają wszystkie kinematyczne warunki brzegowe. Konstrukcja wzorów na prędkości przemieszczeń ma cechy uogólnienia analogicznych wzorów dla symetrii osiowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN, Warszawa 1967.

J. PIWNIK, Metody obliczeń złożonych procesów obróbki plastycznej w świetle badań doświadczalnych, Warszawa, Prace TPPT PAN, 14, 1979.

V. NAGPAL, On the solution of three-dimensional metal forming processes, Trans. ASME, Ser. B. 99, p. 624, 1977.

M. KIUCHI, H. KISHI, M. ISHIKAWA, Study on non symmetric extrusion and drawing, Meta­lurgia i Odlewnictwo, 8, 2, 1978.

J. PIWNIK, Teoretyczna analiza procesów wyciskania rur z uwzględnieniem wzmocnienia materiału, Rudy Metalu, 29, 9, 1984.