Engineering Transactions, 34, 3, pp. 215-231, 1986

Dynamiczna Stabilność Konstrukcji Mostowych Poddanych Działaniu Inercyjnych Obciążeń Ruchomych

M. Klasztorny
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W pracy sformułowano podstawy teorii dynamicznej stabilności swobodnych drgań tłumionych układów dyskretnych z efemerycznym podzbiorem współrzędnych uogólnionych, jako modeli konstrukcji mostowych poddanych działaniu ciągu pojazdów poruszających się w układzie cyklicznym. Do rozwiązania problemu stabilności zastosowano zmodyfikowaną metodę macierzy monodromii we współczesnym ujęciu macierzowym. Szczegółowo przeanalizowano dynamiczną stabilność klasycznej belki mostowej, poddanej działaniu jednorodnego strumienia mas ruchomych o różnym stopniu uresorowania.

 
Full Text: PDF

References

R. A. IBRAHIM, A D. S. BARR, Parametric vibration, Shock and Vibr. Digest, 10, 1, 15-29, 1978.

V. V. BOLOTIN, Dynamie stability of elastic systems, Holden Day, 1964.

R P. DEMIDOWICZ, Matematyczna teoria stabilności, WNT, Warszawa 1972.

L. PIPES, Matrix solution of equation of the Mathieu-Hill type, J. App. Phys., 24, 902-910, 1953.

H. D. NELSON, R. A. CONOVER, Dynamic stability of a beam carrying moving masses, J. Appl. Mech., 38, ASME, 1003-1006, Dec. 1971.

D. C. MC WHANNEL, Parametric instability regions in multidegree of freedom systems under quasi-periodic beating input excitation, J. Sound Vibr., 48, 73-81, 1976.

Z. WÓJCICKI, J. LANGER, Bezpośrednia metoda analizy dynamicznej stateczności konstrukcji w przestrzeni konfiguracyjnej, Arch. Inż. Ląd., 28, 3-4, 195-204, 1982.

B. SKALMIERSKI, A. TYLIKOWSKI, Stabilność układów dynamicznych, Małe Monogr. PWN, Warszawa 1973.

G. A. BENEDETTI, Dynamie stability of a beam loaded by a sequence of moving mass particles, J. Appl. Mech., 41, ASME, 1069-1071, Dec. 1974.

M. P. PAIDOUSSIS, C. SUNDARARAJAN, Parametric ami combination resonances of a pipe conveying pulsating fluid, J. Ap pl Mech., 42, ASME, 780-784, Dec. 1975.

J. LANGER, Wybrane problemy drgań konstrukcji pod obciążeniem ruchomym, Ref. probl., X Symp. Drgania w Układach Fizycznych, Mat. Konf. s. 7-22, Poznań 1982.

M. KLASZTORNY, Drgania belkowych mostów kolejowych wywołane złożonym cyklicznym obciążeniem ruchomym, Arch. Inż. Ląd., 28, 1-2, s. 31-46, 1982.

J. LANGER, M. KLASZTORNY, Analiza jednokrokowych metod numerycznego całkowania równań ruchu, Mechanika i Komputer, [w druku].
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland