Engineering Transactions, 34, 1-2, pp. 97-111, 1986

Modyfikacja Wykresów Zmęczenia Tworzyw Termoplastycznych Uwzględniająca Efekty Starzenia

M. Nowak
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

Określono doświadczalnie i opisano analitycznie (rozkładem noemalnym unormowanym) zmianę własności wytrzymałościowych wybranych tworzyw sztucznych wskutek starzenia w naturalnych warunkach laboratoryjnych. Na tej podstawie przedstawiono własną koncepcję budowy zmodyfikowanych wykresów zmęczenia (Haigha) według schematyzacji równoległej oraz według schematyzacji maksymalnego naprężenia rozciągającego i wytrzymałości na peł­zanie. Zalecono stosować schematyzację równoległą.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

PN-72/C89041 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie pełzania przy rozciąganiu.

M. NOWAK, Obliczanie i badanie na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, Arch. Budowy Maszyn, 30, 3-4, 187-201, 1983.

PN-81/C-89034 Tworzywa Sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu (obowiązuje od 1982.01.01; wcześniej PN-68).

A. THUM, A. GRETH, H. R. JACOBI, Dauerbiegeversuche mit Kunstharzpressstoffen, Kunst und Pressstolfe, 16, 2, 16-24, 1937.

W. SUROWIAK, S. CHUDZYŃSKI, Tworzywa sztuczne w budowie maszyn, PWT, Warszawa 1960.

K. OBERBACH, Unverstarkte und glasfaserverstarkte Polyamide ais Konstruktionswerkstoffe, Plastverarbeiter, 17, 12, 769-778, 1966.

W. ZIELIŃSKI, Polimery wzmocnione włóknem szklanym, Polimery-Tworzywa Wielko-cząsteczkowe, 11, 3, 107-109, 1966.

M. NOWAK, Uber den Einfluss der Wasseraufnahme auf die Ermiidungsgrenze von ver­starkten Polyamiden, Plaste und Kautschuk, 28, 4, 221-224, 1981.

M. NOWAK, Analityczny opis starzenia poliamidu 6 niszczonego zmęczeniowo, Mech. Teoret. Stos., 19, 3, 435-454, 1981.

М. НОВЛК, Усталостные характеристики полиамидов, армированных стеклом, Мех. Ком. Материапов, 3, 439-445, 1983.

M. NOWAK, Ermudungskurwen fur Plaste Sicherheistskoeffizienten bei unsymmetrischen Beanspruchungen, Maschinenbautechnik, 32, 11, 507-511, 1983.

С. Н. ЖУРКОВ, Проблема прочности таердых тел, Вестник АН СССР, 11, 78-82, 1957.

M. NOWAK, Zgięcia i nieciągłości wykresów zmęczenia tworzyw sztucznych, Arch. Budowy Maszyn, 29, 2, 139-155, 1982.

PN-74/H-04325 Badanie metali na zmęczenie.

M. E. NIEZGODZIŃSKI, T. NIEZGODZIŃSKI, Obciążenia zmęczeniowe elementów maszyn, PWN Warszawa 1973.