Engineering Transactions, 35, 4, pp. 611-629, 1987

Dynamiczne Zachowanie Sprężysto/Lepkoplastycznych Płyt Prostokątnych z Uwzględnieniem Zjawiska Opóźnienia Plastycznego

A. Stolarski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Celem pracy jest analiza wpływu zjawiska opóźnienia plastycznego na proces dynamicznego odkształcania płyt prostokątnych. Zjawisko to objawia się zwiększeniem początkowej dynamicznej granicy plastyczności w porównaniu do wartości statycznej. Wykorzystano związki konstytutywne sprężysto/lepkoplastyczności P. Perzyny scałkowane z warunkiem początkowym wyznaczonym zgodnie z kryterium dynamicznego uplastycznienia J. D. Campbella. Rozwiązania szczegółowe uzyskano przy wykorzystaniu przybliżonej, analityczno-numerycznej metody kinematycznej. Przedstawiono porównania wskazujące na wpływ efektów opóźnienia plastycznego i lepkości na amplitudy przemieszczeń i charakter procesu dynamicznego odkształcania płyt.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. BĄK, A. STOLARSKI, Delayed yield effect in dynamic flow of elastic/viscoplastic material, Arch. Mech., 37, 4-5, 285-302, 1985.

P. PERZYNA, The constitutive equation for rate sensitive plastic materials, Quart. Appl. Math., 20, 321-332, 1963.

J. D. CAMPBELL, The dynamic yielding of mild steel, Acta Metallurgica, 1, 706-710, 1953.

J. W. LEECH, E. A. WITMER, T. H. H. PIAN, Numerical calculation technique for large elastic-plastic transient deformations of thin shells, AIAA J., 6, 12, 2352-2359, 1968.

E. A. WITMER, H. A. BALMER, J. W. LEECH, T. H. H. PIAN, Large dynamic deformations of beams, rings, plates and shells, AIAA J., 1, 8, 1848-1857, 1968.

G. BĄK, B. KOPYŚCIŃSKI, A. STAŃCZYK, A. STOLARSKI, Analiza numeryczna dynamicznie obciążonych belek i płyt sprężysto-plastycznych metodą różnic skończonych, Biul. WAT, 6, 394, 101-120, 1985.

G. BĄK, Metoda kinematyczna w zagadnieniach dynamiki konstrukcji sprężysto-plastycznych, Dodatek do Biul. WAT, 7, 347, 1981.

G. BĄK, Metoda analityczno-numeryczna dla zagadnień dynamiki belek i płyt sprężysto­plastycznych, Arch. Inż. Ląd., 32, 1, 51-62, 1986.

YU. N. RABOTNOV, Model of an elastic-plastic body with delayed yielding [in Russian], PMTF, 3, 45-54, 1968.

K. C. PARK, An improved stiffly stable method for direct integration of nonlinear structural dynamic equations, J. Appl. Mech., 42E, 2, 464-470, 1975.

J. W. LEECH, Stability of a finite-difference equations for the transient respons of a flat plate, AIAA J., 3, 9, 1772-1773, 1965.

J. W. LEECH, P. T. Hsu, E. W. MACK, Stability of a finite-difference method for solving matrix equations, AIAA J., 3, 11, 2172-2173, 1965.

M. KLEIBER, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, PWN, Warszawa 1985.

D. NIEPOSTYN, Nośność graniczna płyt prostokątnych, Arkady, Warszawa 1962.