Engineering Transactions, 35, 3, pp. 511-522, 1987

Wybuchowe Napędzanie Grubych Linerów Płaskich

R. Świerczyński
Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa
Poland

J. Tyl
Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa
Poland

E. Włodarczyk
Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa
Poland

Dokonano numerycznej analizy wybuchowych układów do napędzania linerów o dużej masie. Pokazano, że układ ze zmienionym miejscem pobudzenia detonacji i wymuszonym (przez dodatkowy liner) ruchem brzegu materiału wybuchowego może być „konkurencyjny” w porównaniu z układem klasycznym. Pozwala on zwiększyć końcową prędkość „ciężkiego” linera, obniżając jednocześnie w linerze wartość naprężeń rozrywających.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. K. AZIZ, H. HURWITZ, H M. STERNBERG, Energy transfer to a rigid piston under detonation loading, Phys. Fluids, 4, 3, 1961.

К. П. Стлнюкович, Неустановившиеся движения сплошной среды, Наука, Москва 1971.

Г. И. КАНEЛЬ, А. М. МОЛОДEЦ, А. А. ВОРОБЬЕВ, О метании пластин взрывом, ФГиВ, 6, 1974.

Ф. А. БАУМ, Л. П. OРЛВНКО, К. П. СТЛНЮКОВИЧ, В. П. ЧЕЛЫШВВ, Б. И. ШEХТЕР, Физика взрыва, Наука, Москва 1975.

J. M. WALSH, M. H. RICE, R. G. MCQUEEN, F. L. Y AROER, Shock-wave compressions of twenty seven metals, Equation of state of metals, Phys. Rev., 108, 2, 1957.

Л. В. АЛЬТШУЛЕР, Применение ударных волн в физике высоких давлений, УФН, 85, 2, 1965.

R. TRĘBIŃSKI, W. TRZCIŃSKI, E. WŁODARCZYK, A method for determining shock adiabates and expansion izentropes for multicomponent porous media, J. Tech. Phys., (in print).

R. TRĘBIŃSKI, W. TRZCIŃSKI, E. WŁODARCZYK, On assessing the pressure value at the shock-wave front in multicomponent samples Ioaded by impact of the liner, J. Tech, Phys., (in print).

А. А. ДЕРИБАС, Физика упрочнения и сварки взрывом, Наука, Новосибирск 1980.

А. В. КРУПИН, В. Я. СОЛОВЬЕВ, Н. И. ШЕФТЕЛЬ, А. Г. КОБЕЛЕВ, Деформация металлов взрывом, Металлургия, Москва 1975.

W. BABUL, Odkształcanie metali wybuchem, WNT, Warszawa 1980.

W. BABUL, S. ZIEMBA, Materiały wybuchowe w technologicznych procesach obróbki tworzyw, Warszawa, PWN, 1972.

J. R. RINCHEART, J. PEARSON, Behaviour of metals under impulsive loads, Cleveland, Amer. Soc. Metals, 1954.

S. KALISKI, Explosion compression of plasma up to critical values of thermonuclear micro-fusion, J. Tech. Phys., 18, 1, 1977.

H. DERENTOWJCZ, K. GAC, K. JACH, E. WŁODARCZYK, On possibility of initiating an ava­lanche reaction of the thermonuclear fusion in spherical explosion systems, Part. I. One-liner systems, J. Tech. Phys., 25, 3-4, 1984; Part II. Two-liner systems, J. Tech. Phys.; 26, 2, 1985.

A. S. BALCHAN, G. R. COWAN, Method for accelerating fiat plates to high velocity, Rev. Scientific Instruments, 35, 8, 1964.

R. ŚWIRCZYŃSKI, J. TYL, E. WLODARCZYK, Single-stage, layered setup for diving the plane-symmetry liners, J: Tech. Phys., 26, 2, 1985.

А. Г. ИВЛНЬВ, В. Н. МИНЕЕВ, О масштабных эффектах при разрушении, ФГиВ, 5, 1979.

J. N. JOHNSON, Dynamics fracture and spallation in ductile solids, J. Appl. Phys., 52, 4, 1981.

J. TYL, A study of the posibility of reducing the tensile stress produced in an explosion driven liner, J. Tech. Phys. 25, 1, 1984.

E. WŁODARCZYK, A. WIŚNIEWSKI, The influence of the diaphragm of a cumulation charge on the propagation of the lateral expanasion wave of gaseous detonation products, J. Tech. Phys., 23, 2, 1982.

E. WŁOWDARCZYK, Hamowanie rozlotu produktów detonacji przez warstwę ośrodka sprężystego, Rozpr. Inżyn., 32, 1, 1984.

E. WŁODARCZYK, Slowing down the expansion of detonation products by a nonelastic layer, J. Tech. Phys., 24, 3, 1983.

А. Г. ИВЛНОВ, Г. Я. КАРПЕНКО, О разгоне топких пластин продуктами взрыва при рт.шчных способах иницирования ВВ. ФГиВ, 2, 1980.

J. TYL, E. WŁODARCZYK, Analiza procesu napędzania linerów w próżni za pomocą materiałów wybuchowych, Rozpr. Inżyn., 29, 3, 1981.

С. А. КИНЕЛОВСКИЙ, О метапии плоского несжимаемого поршня продуктами детосации, ПМТФ, 5, 1982.

E. WŁODARCZYK, Reflection of a strong detonation wave from a moving non-deformable partition, J. Tech. Phys., 21, 4, 1980.

E. WŁODARCZYK, Plane expansion of real detonation products. Closed form solutions, J. Tech. Phys., 25, 3-4, 1984.

J. H. TILLOTSON, Metallic equations of state for hypervelocity impact, Report GA-3216, 1962.

E. L. LEE, H C. HORNIG, J. W. KURY, Adiabatic expansion of high explosive detonation products, Rept. UCRL-50422, 1968.