Engineering Transactions, 35, 3, pp. 347-474, 1987

Drgania wymuszone płyty o średniej grubości

W. Szcześniak
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Warszawa
Poland

W pracy analizowano drgania wymuszone płyty izotropowej o średniej grubości spełniającej warunki brzegowe swobodnego podparcia. Rozwiązanie polegało na wyznaczeniu trzech nieznanych funkcji w, xn, xr. Funkcje te spełniają równania różniczkowe odpowiednio czwartego i drugiego rzędu. Wyznaczono trzy pasma częstości drgań swobodnych. Wyniki rozwiązania podane zostały w formie podwójnych szeregów. Obciążenie ciągłe lub skupione jest harmoniczne lub nagle przyłożone do płyty. Analityczne wyniki rozwiązania zaprogramowano na mikrokomputer. Praca jest ilustrowana tablicami i rysunkami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. SHIRAKAWA, Response of rectangular thick plates to moving loads, Ing. Arch., 50, 1981.

K. SHIRAKWAWA, Initially stressed thick plates subjected to a moving load, SM Arch., 8, 1983.

W. SZCZEŚNIAK, Drgania płyty o średniej grubości pod obciążeniem ruchomym, Rozpr. Inżyn., 33, I, 1985.

K. SHIRAKAWA, Bending of plates dased on improved theory, Mech. Res. Com., 10, 4, 1983.

С. А. АМБАРЦУМЯН, Теориа анизоропных пласмин, Изд. Наука, Москва 1967.

W. SZCZEŚNIAK, Drgania swobodne płyty o średniej grubości, Arch. Inżyn. Lądow., 22, 1, 1976.

G. JEMIELITA, Drgania własne izotropowego prostopadłościanu i grubej płyty, Arch. Inżyn. Lądow., 23, 4, J 977.

E. REISSNER, The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates, J. Appl. Mech., 2, 2, 1945.

R. D. MINDLIN, Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic, elastic plates, J. Appl. Mech., 18, 1, 1951.

R. D. MINDLIN, A. SCHACKNOW and H. DERESIEWICZ, Flexural vibrations of rectangular plates, Trans. ASME, J. Appl. Mech., 1955.

S. TIMOSHENKO, S. WOINOWSKY-KRIEGER, Teoria płyt i powłok, [tłum. z ang.], Arkady, Warszawa 1962.

A. E. LOVE, Treatise on the mathematical theory of elasticity, 4-th Edn. Cambridge University Press, 1927.

Z. KĄCZKOWSKI, Płyty, obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1980.

S. TIMOSHENKO, Vibration problems in engineering, D. Van Nostrand Comp., 1955.

М. Ш. ФЛЕКСЕР, О поперечных колеъаииях смержней, Приклад. Мат. и мех., 22, 5, 1958.

E. HINTON, A. RAZZAQUE, O. C. ZIENKIEWICZ, J. D. DAVIES, A simple finite element solution for plates of homogeneous, sandwich and cellular construction, Proc. Inst. Civ. Enging., Univ. of Wales, 1974.

T. ROCK, E. HINTON, Free vibration and transient response of thick and thin plates using the finite element method, Earthquake Enging. and Struct. Dynamics, 3, 1974.

W. FLUGGE, Die Ausbreitung von Biegungswellen in Staben, Z. angew. Math. und Mech., 22, 6, 1942.

L. H. DONNELL, Beams, plates and shells, McGraw-Hill, 1976.

H. REISMANN, Y. C. LEE, Forced motions of rectangular plates Developments in theoretical and applied mechanics (Ed. by D. Frederick) vol. 4, Pergamon Press, New York 1969.

Z. MAZURKIEWICZ, M. ŻÓRAWSKI, Wpływ nagiej zmiany więzów na odkształcenia ustrojów sprężystych, Arch. Inżyn. Lądow., 8, 4, 1962.