Engineering Transactions, 35, 2, pp. 241-274, 1987

Analiza Procesu Wyciskania Osiowo-Symetrycznego

J. Piwnik
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono nowe iteracyjne rozwiązanie równań teorii plastycznego płynięcia  dla procesu wyciskania osiowo-symetrycznego. Umożliwia ono obliczenie pól naprężeń i odkształceń w deformowanym materiale. Rozwiązanie otrzymano dla warunku plastyczności Hubera-Misesa z pominięciem hipotezy Haara-Karmana. Uwzględniono izotropowe wzmocnienie materiału. Warunki brzegowe dotyczące tarcia określono z doświadczalnego rozkładu funkcji płynięcia w obszarze uplastycznienia. Znajomość doświadczalnych funkcji płynięcia umożliwiło porównanie teoretycznych pól: prędkości przemieszczeń, prędkości odkształceń, intensywności odkształceń i linii prądu z ich rzeczywistymi odpowiednikami. Porównania te wykazały zadowalającą zgodność obydwu grup wyników. Przedstawione rozwiązanie problemu osiowo-symetrycznego może posłużyć do racjonalnej analizy procesów wyciskania metali na zimno.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Oxford at the Clarendon Press 1956.

W. SZCZEPIŃSKI, Introduction to the mechanics of plastic forming of metals, PWN, Warszawa 1979.

E. G. THOMSEN, C.T. YANG, S. KOBAYASHI, Mechanics of plastic deformation in metal processing, McMillan, New York 1965.

R. T. SHIELD, On the plastic flow of metals under conditions of axiall symmetry, Proc. Roy. Soc., ser. A. 233, 267-287, 1955.

Z. MRÓZ, Graphical solution axially problems of plastic flow, J. Appl. Math. Phys., (ZAMP), 18, 219-236, 1967.

G. EASON, R. T. SHIELD, The plastic identation of a semi infinite solid by a perfectly rough circular punch, ZAMP, 11, 1, 1960.

M. J. HILLER, Slip line fields for extrusion through looped or curved dies, I. J. Mech. Sci., 4, 6, 1962.

J. M. ALEXANDER, On complete solutions for frictionles extrusion in plane strain, Q. Appl. Math., 19, 31-37, 1961.

J. PIWNIK, Doświadczalna weryfikacja teorii obliczeń sił w procesie wyciskania, Rozpr. Inż., 29, 2, 343-349, 1981.

J. PIWNIK, Geometria obszaru uplastycznienia w procesie wyciskania, Rozpr. Inżyn., 30, l, 121-128, 1982.

J. PIWNIK, Experimental analysis o the kinematics of the extrusion process, Arch. Hutnictwa, 30, 1, 105-110, 1985.

J. PIWNIK, Metody obliczeń złożonych procesów obróbki plastycznej w świetle badań doświadczalnych, Prace IPP,T PAN, 14, 1979.

P. S. SYMOND, On the general equations of the problems of axial symmetry in the theory of plasticity, Quart. J. Appl. Math., 6, 1949.

A. H. SHABAIK, E. G. THOMSEN, Computer aided viscoplasticity solution of some deformation problems, Proc. Symp. On Fundation of Plasticity, Warsaw 1972.

J. PIWNIK, Analiza osiowo-symetrycznych procesów obróbki plastycznej, Prace IPPT PAN 44, 1985.

W. SZCZEPAŃSKI, Axially symmetric plane stress problem of a plastic strain-hardening body, Arch. Mech., 15, 5, 1963.

Z. MARCINIAK, Analysis of the process of forming axially symmetrical drawpieces with a hole at the bottom, Arch. Mech., 15, 6, 1963.

L. DIETRICH, Uwzględnienie wzmocnienia materiału w analizie złożonych procesów plastycznego płynięcia, Prace IPPT PAN, 53, 1977.