Engineering Transactions, 36, 4, pp. 681-706, 1988

Analiza Własności Wibroizolacyjnych Odkształcalnych Ośrodków Perforowanych Wypełnionych Cieczą

S.J. Kowalski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

R. Kuc
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

G. Musielak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

Celem pracy jest analiza własności wibroizolacyjnych ośrodków perforowanych wypełnionych cieczą. Podstawę analizy stanowi perforowany elastyczny walec wypełniony cieczą. Rozważa się drgania swobodne i wymuszone z masą skupioną reprezentującą masę urządzenia technicznego spoczywającego na wibroizolatorze. Uwzględnia się wpływ ciśnienia cieczy i jej przemieszczeń na postać drgań i efekt wibroizolacji. Wynikiem końcowym są wykresy przedstawiając zależność współczynnika uwielokrotnienia amplitudy i współczynnika przenoszenia obciążenia od parametrów sterowalnych zewnętrznie, tj. ciśnienia cieczy w porach i wielkości jej przemieszczania się.

Full Text: PDF

References

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid saturated porous solid, I. Low-frequency range, J. Acoust. Soc. Amer., 28, 2, 1956.

R. H. CANON, Dynamika układów fizycznych, WNT, Warszawa 1973.

R. DZIĘCIELAK, Propagacja fal nieciągłości w ośrodku porowatym nasyconym cieczą, Praca habilitacyjna, Zeszyty Nauk. Pol. Poznańskiej, 118, 1980.

S. J. KOWALSKI, Identification of the coefficients in the equations of motion for a fluid­saturated porous medium, Acta Mech., 47, 1983.

S. J. KOWALSKI, Drgania porowatego walca wypełnionego cieczą, Arch. Budowy Maszyn, 26, 4, 1979,

S. J KOWALSKI, R. Kuc, Wpływ strukturalnego przesunięcia fazowego na postać drgań w porowatym Walcu wypełnionym cieczą. Arch. Budowy Maszyn, 27, 3, 1980.

S. J. KOWALSKI, Application of fluid-saturated porous solid to vibration-isolation problems, J. Sound and Vibr., 66, 2, 1979,

Drgania i fale w ciałach stałych, [red. S. Kaliski], PWN, Warszawa 1966.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland