Engineering Transactions, 36, 3, pp. 575-581, 1988

Komunikaty: Optymalizacja Układu Prętów z Uwzględnieniem Wpływu Kształtu na Formy Drgań

A. Foryś
Politechnika Krakowska, Instytut Fizyki, Kraków
Poland

Praca dotyczy optymalizacji parametrycznej układu trzech prętów w stanie rezonansµ wewnętrznego. Pręty są połączone za pomocą przegubów, w których znajdują się dodatkowe masy. Całkowita masa układu jest stała. Celem optymalizacji jest osiągnięcie minimalnej amplitudy drgań. Wpływ kształtu na formy drgań uwzględniono za pomocą metody Ritza. Otrzymane wyniki zostały przedstawione na wykresach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. FORYŚ, A. FORYŚ, Optymalizacja parametryczna układu prętów z uwzględnieniem nieliniowości,

Rozpr. Inżyn., 32, 4, 1984.

A. FORYŚ, A. GAJEWSKI, Analiza i optymalizacja układu prętowego o zmiennych przekrojach

w warunkach rezonansu wewnętrznego, Rozpr. Inżyn., 32, 4, 1984.