Engineering Transactions, 37, 3, pp. 521-532, 1989

Dokładność Odtwarzania Sygnałów w Symulacyjnych Badaniach Stanowiskowych

W. Gierulski
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy przedstawiono metodę oceny błędu odtwarzania sygnałów w Symulacyjnych badaniach stanowiskowych. Ocena błędu dokonywana jest w punktach obiektu, w których nie są mierzone sygnały podczas rzeczywistej eksploatacji obiektu. Wskazano możliwość optymalnego doboru położenia punktów odtwarzania sygnałów oraz przedstawiono przykład wyznaczania błędu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. BENDAT, G. PIERSOL, Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.

W. GIERULSKI, Synteza sygnałów wymuszających w badaniach stanowiskowych, Rozpr. Inżyn., 37, 1, 1989.

S. KALISKI, Drgania i fale, PWN, Warszawa 1986.

J. OSIECKI, Symulacja rzeczywistych obciążeń samochodu, jego zespołów i elementów na stanowiskach badawczych, Prace PIMOT, Warszawa 1979.