Engineering Transactions, 38, 1, pp. 103-119, 1990

Identyfikacja Parametryczna Pętli Histerezy w Stanowiskowych Badaniach Symulacyjnych

W. Gierulski
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy przedstawiono metody identyfikacji przydatne w stanowiskowych badaniach symulacyjnych, a także zaprezentowano metodę identyfikacji parametrycznej uwzględniającą nieliniowości typu histerezy. W metodzie tej wszystkie działania przeprowadzone są na sygnałach w dziedzinie czasu. Pokazano funkcje zależne od parametrów, umożliwiające identyfikację tego typu oraz przedstawiono przykład identyfikacji, w którym eksperyment rzeczywisty zastąpiono eksperymentem komputerowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A.BARWICKI, Metoda odtwarzania przebiegu nieliniowych charakterystyk układu mechanicznego, Zagadnienia Drgań Nieliniowych, Warszawa 1981.

J.S.BENDAT, A.G.PIERSOL, Metody analizy i pomiarów sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.

P.EYKOFF, Identyfikacja w układach dynamicznych, PWN, Warszawa 1980.

W.GIERULSKI, Synteza sygnałów wymuszających w badaniach stanowiskowych, Rozpr.Inżyn., 37, 1, 1989.

W.GIERULSKI, Energy dissipation in a bar made of small dumping material, Arch.Bud.Maszyn, 3, 1988.

J.OSIECKI, Symulacja rzeczywistych obciążeń samochodu, jego zespołów i elementów na stanowiskach badawczych, Prace PIMOT, Warszawa 1979.

A.J.POPŁAWSKI, Zastosowanie rachunku wariacyjnego do rozwiązania zagadnienia identyfikacji i pomiaru, Rozpr.Inżyn., Warszawa 1987.

J. WICHER, Problemy identyfikacji systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów mechanicznych, Praca habilit., IPPT PAN, Warszawa 1975.