Engineering Transactions, 38, 1, pp. 21-38, 1990

Efektywny Współczynnik Przewodzenia Ciepła dla Kompozytu Włóknistego przy Niedoskonałym Kontakcie Termicznym pomiędzy Komponentami

J.A. Kołodziej
Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Poznań
Poland

W pracy przedstawiono ogólną metodę określania efektywnego poprzecznego współczynnika przewodzenia ciepła w kompozytach włóknistych przy niedoskonałym kontakcie termicznym pomiędzy składnikami. Zakłada się znajomość geometrii regularnego rozłożenia włókien, współczynników przewodzenia ciepła komponentów oraz współczynnika oporu cieplnego pomiędzy komponentami. Wyniki numeryczne przedstawia się dla włókien rozłożonych w siatce kwadratowej.

Full Text: PDF

References

G.K.BAECHELOR, Transport properties of two-phase materials with random structures, A. Rev.Fluid Mech., 6, 227-255, 1974.

D.K.HALE, The physical properties of composite materials, J.Mat.Scie., 11, 2105-2141, 1976.

Composite Materials, [ed.] L.J .BROUTMAN and R.H.KROCK, vol. 1, Interfaces in metal matrix composities, [ed.] A.G.Metcafe, Academic Press, New York 1974.

V.BENVENISTE, T.MILOH, The effective conductivity of composities with imperfect thermal contact at constituent interfaces, Int.J.Eng.Sci., 24, 1537-1552, 1986.

C.V.MADHUSUDANA, L.FLETCHER, Contact heat transfer - the last decade, AIAA Jour., 24, 510-523, 1986.

J.A.KOŁODZIEJ, Określenie poprzecznej efektywnej przewodności cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułożonych włóknach metodą kollokacji brzegowej, Mech.Teoret. i Stos., 23, 355-373, 1985.

J.B.KELLER, Effective behaviour of heterogeneous media, in Statistical mechanics and statistical methods in theory and applications, [ed.] R.Landman, 631-644, New York 1977.

D.R.AXELROD, Micromechanics of solids, Elsevier Scientific Publ., New York 1978.

M.J.BERAN, J.J.MCCOY, Mean field variation in random media, Quar.Appl.Match., 37, 245-258, 1970.

I.BABUSKA, Homogenization and its application. Mathematical and computational problems, in Numerical Solution of Partial Differentia! Equations III, [ed.] B.Hubbard, 89-116, Academic Press, New York 1976.

A.BENSOUSAN, J.L.LIONS, G.PAPANICOLAU, Asymptotic analysis for periodic structures, North-Holland, Amsterdam 1978.

E.SANCHEZ-PALECIA, Non-hogeneous media and vibration theory, Springer, Berlin 1980.

H.S.CARSLAW, J.C.JAEGER, Conduction of heat in solid, Oxford University Press, London 1959.

J.A.KOŁODZIEJ, Review of application of boundary collocations methods in mechanics of continuous media, Solid Mech.Arch., 12, 187-231, 1987.

L.COLLATZ, The numerical treatment of differential equations, Springer, Berlin 1960.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland