ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Mucha, Z., Zakład Mechaniki Cieczy i Gazów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Poland