ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Duszek, M., Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poland