ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Piwnik, J., Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Poland