ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Misiak, J., Instytut Pojazdów, Politechnika Świętokrzyska, Ośrodek w Radomiu, Radom, Poland