ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Raskovic, D., Serbia

  • Vol 6, No 2 (1958) - Articles
    Własności Funkcji Własnych dla Drgań Poprzecznych Belek Jednorodnych z Uwzględnieniem Wpływu Ścinania i Bezwładności Obrotowej
    Abstract  PDF