ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Wysokowski, A., Instytut Badawczy Dróg i Mostow, Filia Wrocław, Poland