Engineering Transactions, 38, 2, pp. 217–238, 1990

Analiza ewolucji profilu zaburzeń gęstości o skończonej amplitudzie w płynie wypełniającym nieodkształcalny ośrodek porowaty

Mieczyslaw CIESZKO
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Poland

W pracy przeanalizowano wpływ sił dyfuzji oraz struktury porów nieodkształcalnego szkieletu na ewolucję profilu fal o skończonej amplitudzie w płynie przepływającym przez jego pory. Analizę przeprowadzono opierając się na dwuparametrowej teorii deformowalnych ośrodków porowatych, w której struktura porów charakteryzowana jest dwoma parametrami. Otrzymano quasi-liniowy układ równań opisujący ewolucję rozkładu gęstości płynu w fali. Wyznaczono warunki kształtowania się fali silnej nieciągłości na froncie fali oraz parametr charakteryzujący intensywność tłumienia zaburzeń o małej amplitudzie w takim ośrodku.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A.I. El Sharkawy, Non-linear attenuation of sound in circular lined ductes, Appl. Acoust., 11, 259-268, 1978.

T.H. Milling, The acoustic impedance of perforates at medium and high sound pressure levels, J. S. Vib., 29, 1-65, 1973.

J.M. Beeckmans, P.Sen-Gupta, FlOW through porous media in the presence of sound, Canadian J. Chem. Engng., 49, 721-726, 1971.

L. Biorno, Finite-amplitude wave propagation through water - saturated marine sediments, Acoustica, 38, 4, 195-200, 1977.

A. Cummings, I.J. Chang, Acoustic propagation in porous media with mean floty, J. Sound V., 114, 3, 565-581, 1987.

W. Derski, Equations of motion for a fluid - saturated porous solid, Bull. Acad. Pol. Sci., Serie Sci. Tech., 26, 1, 11-16, 1978.

S.T. Kowalski, Współrzędne normalne i warunki brzegowe w teorii mieszanin, Prace IPPT, 5, 1980.

J. Kubik, Mechanika silnie odkształcalnych ośrodków o anizotropowej przepuszczalności, Prace IPPT, 29, 1981.

J. Kubik, A macroscopic description of geometrical pore structure of porous solids, Int. J. Engng Sci., 24, 6, 971-980, 1986.

J. Kubik, On internal coupling in dynamie equations of fluid - saturated porous solid, Int. J. Engng Sci., 24, 6, 981-989, 1986.

J. Kubik, M. Cieszko, O oddziaływaniach wewnętrznych w ośrodku porowatym nasyco-nym cieczq, Rozp. Inż., 35, 1, 1987.

A.C. Eringen, J. Ingram, A continuum theory of chemicaly reacting media, II, Int. J. Engng Sci., 5, 289-322, 1967.

M. Cieszko, J. Kubik, Wpływ struktury porów ośrodka porowatego nasyconego płynem na prędkość propagacji zaburzeń w płynie, Rozpr. Inż., 37, 1, 1989.

L.D. Landau, E. Lifchitz, Гидромеханика, Nauka, Moskwa, 1986.

A. Jeffrey, Quasilinear hyperbolic systems and waves, Pitman Publishing, London-San Francisco-Melbourne, 1976.

W. Kosiński, Field singularities and wave analysis in continuum mechanics, PWN, Warszawa, Ellis Horwood Limited Publishers, Chichester 1986.

M.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, PWN, Warszawa 1982.

P.J. Chen, Selected topics in wave propagation, Noordhoff International Publishing, Leyden 1976.