Engineering Transactions, 28, 4, pp. 543–553, 1980

Badania doświadczalne utraty stateczności płytowej warstwy zewnętrznej w regularnej strukturze prętowej

Antoni BIEGUS
Politechnika Wrocławska
Poland

Zbigniew KOWAL
Politechnika Wrocławska
Poland

W pracy przeprowadzono badania teoretyczne i doświadczalne utraty stateczności płyt podartych punktowo, stanowiących górną, ściskaną warstwę struktury prętowej. Badania doświadczalne przeprowadzono na 20 modelach płyt o 6 × 6 = 36 oczkach. Zbadano serie płyt o smukłości nominalnej λ = 100, 150, 187, 300. Na podstawie pomiarów wyznaczono średnie współczynniki k obciążenia krytycznego płyty do wzoru Pkr=kNe oraz podano wzór do wyznaczania obciążenia krytycznego mierzonego poprzecznym obciążeniem struktury. Wyniki badań doświadczalnych porównano z oszacowaniami innych autorów i oszacowaniami własnymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. BIEGUS, Stan graniczny struktury przestrzennej z warunku zniszczenia płytowej warstwy zewnętrznej, Praca doktorska, Politechnika Wrocławska, 214, 1976.

A. BIEGUS, Z. KOWAL, Badania modelowe sil wewnętrznych w strukturze prętowo-płytowej, Rozpr. Inż., 27, 1, 1979.

A. BIEGUS, Z. KOWAL, Model investigations on the loss of stability of the plate external layer in a regular bar space structures, Second Colloquium on Stability of Steel Structures, 463-468, Liege 1977.

Z. KOWAL, M. POLAK, E. SZPILA, S. WYDRA, System przekryć przestrzennych «Zachód», Inż. Bud., 11, 1976.

L. KOLUAR, A stabilitdstan ujabb eredmćnyei a terrezo szćmerel, Akademini Kiado, 333-337, Budapest 1973.

A. S. VOLMIR, Ustroffivost deformirujemych sistiem, Moskwa 1967.