Engineering Transactions, 15, 4, pp. 575-593, 1967

Modern View of Creep of Concrete

A.M. Neville
University Of Calgary
Canada

Tematem pracy jest analiza wpływu na pełzanie betonu różnych czynników, związanych z warunkami zewnętrznymi, obciążeniem i składem betonu. Autor przeanalizował kolejno te czynniki, zwracając uwagę na ich wzajemna zależność oraz uwzględniając również takie, które rzadko uwzględniane są w związku z pełzaniem betonu, np. temperatura otoczenia. Następnie autor przedstawił metodę przewidywania wielkości pełzania betonu, opracowana przez siebie w Calgary; wiele innych wiadomości zawartych w pracy również pochodzi z własnych badan prac autora.
Rozważania o znaczeniu pełzania w konstrukcjach betonowych kończą przedstawiona prace.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

I. ALI and C. E. KESLER: Mechanisms of creep in concrete, American Concrete Institute, Symposium on Creep of Concrete, Special Publication No. 9, 1964, pp. 35-57.

B. BRESLER and L. SELNA: Analysis of time-dependent behaviour of reinforced concrete structures. American Concrete Institute, Symposium on Creep of Concrete, Special Publication No. 9, 1964, pp. 115-128.

G.L. ENGLAND and A.D. Ross: Reinforced concrete under thermal gradients. Magazine of Concrete Research, Vol. 14, No. 40, March 1962, pp. 5-12.

J. GLUCKLICH and O. ISHAl: Creep mechanism in cement mortar. Journal of the American Concrete Institute, Proceedings Vol. 59, July 1962, pp. 923-948.

T.C. HANSEN: Creep of concrete a discussion of some fundamental problems. Swedish Cement and Concrete Research Institute, Bulletin No. 33, Stockholm, 1958.

B. B. HOPE, A. M. NEVILLE and A. GURUSWAMI: Influence of admixtures on creep of concrete containing normal weight aggregate. R.I.L.E.M. International Symposium on Admixtures

for Mortar and Concrete, Brussels, September 1967, 17-32.

E. L. JESSOP, M. A. WARD and A. M. NEVILLE: Influence of water-reducing and set-retarding admixtures on creep of lightweight aggregate concrete. R.I.L.E.M. International Symposium on Admixtures for Mortar and Concrete, Brussels, September 1967, 33-46.

R. JOIANSEN and C. H. BEST: Creep of concrete with and without ice in the system. R.I.L.E.M. Bulletin No. 16, September 1962, pp. 47-57.

T.R. JONES, Jr., T.J. HIRSCH and H.K. STEPHENSON: The physical properties of structural quality lightweight aggregate concrete. Texas Transportation Institute, College Station, Texas, August 1959.

D. McHENRY: A new aspect of creep in concrete and its application to design. American Society for GL Testing and Materials, Proceedings Vol. 43, 1943, pp. 1069-1084.

K. W. NASSER and A. M. NEVILLE: Creep of concrete at elevated temperatures. Journal of the American Concrete Institute, Proceedings Vol. 62, December 1965, pp. 1567-1579.

K. W. NASSER and A. M. NEVILLE: Creep of old concrete at normal and elevated temperatures. Journal of the American Concrete Institute, Proceedings Vol. 64, February 1967, pp. 97-103.

A.M. NEVILLE: Creep recovery of mortars made with different cements. Journal of the American Concrete Institute, Proceedings Vol. 56, August 1959, pp. 167-174.

A. M. NEVILLE: Shrinkage and creep in concrete. Reinforced Concrete Association (London), Structural Concrete, Vol. 1, No. 2, March-April 1962, pp. 49-70.

A. M. NEVILLE: Creep of concrete as a function of its cement paste content. Magazine of Concrete Research, Vol. 16, No. 46, March 1964, pp. 21-30.

A.M. NEVILLE: Properties of Concrete, Sir Isaac Pitman and Sons, London, 1963, John Wiley and Sons, Ltd., New York, 1964. Reprinted November 1965, 532 pp.

: A.M. NEVILLE and B. L. MEYERS: Creep of concrete: influencing factors and prediction. American Concrete Institute, Symposium on Creep of Concrete, Special Publication No. 9, 1964, pp. 1-31.

A.M. NEVILLE and K. W. NASSER: Modern view of creep of concrete. Address to the Engineering Institute of Canada, Region I Technical Conference, Saskatoon, Saskatchewan,

October 31 and November 1, 1966.

A. M. NEVILLE and M. M. STAUNTON: A method of estimating creep of concrete when the stress-strength ratio varies with time. Journal of the American Concrete Institute, Proceedings Vol. 62, October 1965, pp. 1293-1312.

A. M. NEVILLE, M. M. STAUNTON and G. M. BONN: A study of the relation between creep and the gain of strength of concrete. Highway Research Board, Special Report No. 90,

Washington, D.C., 1966 pp. 186-203.

A. PAUW and B. L. MEYERS: Effect of creep and shrinkage on the behaviour of reinforced concrete members. American Concrete Institute, Symposium on Creep of Concrete, Special

F. P. RODRIGUES: Contribution for knowing the influence of a plasticizing agent on the creep and shrinkage of concrete. R.I.L.E.M. Bulletin No. 6, March 1960, pp. 39-46.

M. Ros: Einfluss des Zusatzes von Plastiment auf die bautechnischen Eigenschaften des Befons. Bidgenössische Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe, Zurich, Bericht No. 144, September 1943.

H. RÜSCH, K. KORDINA and H. HILSDORF: Der Einfluss des mineralogischen Charakters der Zuschläge auf das Kriechen von Beton. Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, No. 146,

Berlin, 1962.

S. E. RUTLEDGE and A. M. NEVILLE: The influence of cement paste content on the creep of lightweight aggregate concrete. Magazine of Concrete Research, Vol. 18, No. 55, June 1966, pp. 69-74.

G. E. TROXELL, J. M. RAPHAEL and R. E. DAVIS: Long-time creep and shrinkage tests of plain and reinforced concrete. American Society for Testing and Materials, Proceedings Vol.

, 1958, pp. 1101-1120.

O. WAGNER: Das Kriechen unbewehrten Betons. Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, No. 131, Berlin, 1958.

M.A. WARD, E. L. JESSOP and A. M. NEVILLE: Some factors in creep of lightweight aggregate concrete. R.I.L.E.M. International Symposium on Lightweight Aggregate Concrete,

Budapest, March 1967, 745-759.