Engineering Transactions, 15, 1, pp. 553-571, 1967

Naprężenia Dynamiczne w Nieskończenie Długim Walcu, Wywołane Działaniem Zmiennej Temperatury

S. Woelke
Politechnika Poznańska
Poland

The problem under consideration is the dynamic problem of thermal stresses in an infinite cylinder the surface of which is heated at a periodically varying temperature. In addition to the solution for any frequency of the temperature variation, the problem of resonance is solved for a temperature varying at a resonance frequency. A few resonance frequencies are determined. As a result on the analysis it is found that the resonance frequencies of the temperature lie outside the frequency range that can be expected in engineering problems.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Applied Mechanics Reviews, 19 (1966).

[in Russian]

W. DERSKI, A dynamic problem of thermoelasticity concerning a thin circular plate, Arch. Mech. Stos., 2, 13 (1961).

N.W.Mc LACHLAN, Complex Variable Theory and Transform Calculus, Cambridge 1963.

N.W.Mc LACHLAN, Funkcje Bessela da inżynierów, Warszawa 1964.

W. NOWACKI, Dynamiczne zagadnienia termosprężystości, Warszawa 1966.

W. NOWACKI, Zagadnienia termosprężystości, Warszawa 1960.

H. PARKUS, Instationare Wärmespannungen, Wieden 1959. 9. J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, Warszawa 1965.

I.M. RYZYK, I.S. GRADSZTEUN, Tablice całek, sum szeregów i iloczynów, Warszawa 1964.