Engineering Transactions, 17, 4, pp. 583-599, 1969

Optymalna niejednorodność plastyczna skręcanego pręta ze względu na nośność graniczną

J. Majerczyk-Gómulkowa
Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Poland

A. Mioduchowski
Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Poland

Here considered are torsioned prismatic bars with a transverse, continuous plastic nonhomo-geneity. On the basis of the Neustadt-Halkin method, the necessary conditions for such a distribution of this nonhomogeneity, which offers a maximum limiting load capacity were obtained. A straightforward graphical interpretation of these conditions is given, discussed in detail upon the example of a prismatic bar with a square cross-section. The solutions are also presented for bars with septagonal, circular and elliptical cross-sections.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. RYCHLEWSKI, O kryteriach optymalizacji niejednorodności sprężystej i plastycznej (w druku).

H. HALKIN, L. W. NEUSTADT, General necessary conditions for optimalization problem, Proc. Nat. Acad. Sci., 4, 1966.

L. W. NEUSTADT, An abstract variational theory with applications to abroad class of optimalization problems. I. General theory, SJAM, J. Contral, 1, 1967.

K. MAKOWSKI, Współczesne metody uogólnionego rachunku wariacyjnego i regularności, Prace

Instytutu Automatyki PAN, zeszyt 72, 1968.

L. W. NEUSTADT, An abstract variational theory with applications to a broad class of optymalization

problem, II. Applications, SJAM, J. Contral, 1, 1967.

J. RYCHLEWSKI, Plastic torsion of a bar with jump nonhomogeneity, Acta Mechanica, 1, 1 (1965).

A. DEBSKA, A, MIODUCHOWSKI, Sprężysto-plastyczne skręcanie prętów skokowo niejednorodnych, MTT - Moskwa (w druku).

P.G. HODGE, Jr. Elastic-plastic torsion as a problem in non-linear programming, Int. J. Solids Structures, 3, (1967), 989 - 999.

H. В. Бащгаук, Упруго-пластическое кручение стержней, MTT, 1, 1967.