Engineering Transactions, 17, 2, pp. 281-298, 1969

Kołowo-Symetryczne Nieliniowe Zagadnienia Statyki Płyt Siatkowych

P. Klemm

Poland

C. Woźniak

Poland

The subject of the paper is the circular symmetrical problem of the postcritical deflections of elastic plates. Following some  papers a fundamental set of equation of the applied theory has been used to obtain the fundamental set of equation linear mesh plates has been given. This set has been used of the circular-symmetrical problem. It has been assumed that a mesh plate is orthotropic and the main directions of the orthotropy coincide with the parametric lines of polar system of coordination. The fundamental sets of equations consists of equations for the stress functions Φ(e), deflection functions u(e), moment tensions me (e) and rotations ve (e) and ye(e). Some examples has been presented for the solution of circular perforated plates and ring grids loaded radially. The effect of initial deflection of the mesh plate has been taken into account.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Cz. WOŹNIAK, Load-carrying structures of danse lattice type, Arch. Mech. Stos., 5, 18 (1966), 581-597.

Cz. WOŹNIAK, Bending and stability problems of plates with lattice structure, 6, 18 (1966) 781-796.

Cz. WOŹNIAK and S. ZIELIŃSKI, Some problems of plane fibrous medium, Bull. Acad. Polon. Sci., C. IV., 14 (1966), 355-361.

Cz. WOŹNIAK and S. ZIBLINSKI, On the solution of axially-symmetric problems of plane fibrous media, Bull. Acad. Polon. Sci., Cl. IV., 14 (1966), 439-446.

S. KONIECZNY, O zastosowaniu teorii ośrodków włóknistych do obliczenia rusztów pierścieniowych, Arch. Inżyn. Lądow., 1, 13 (1967), 91-108.

Cz. WOŹNIAK i S. ZIELINSKI, Niektóre zagadnienie stateczności kolistych płyt perforowanych, Arch. Inzyn. Ladow., 1, 13 (1967), 155-161.

Cz. WOŹNIAK i S. ZIELIŃSKI, O wyboczeniu biegunowych siatek pretowych, Mech. Teoret. i Stos., 2, 5 (1967), 193-198. 8. P. KLEMM and Cz. WOŹNIAK, Perforated circular plates ander large deflections, Arch. Mech. Stos., 1, 19 (1967), 45-56.

P. KLEMM, Stateczność i duże ugięcia kolistych płyt o strukturze siatkowej, rozprawa doktorska, Politechnika Łódzka, 1967.