Engineering Transactions, 20, 2, pp. 241–251, 1972

Ośrodki Idealnie-Plastyczne pod Działaniem Obciążeń Wieloparametrowych

J.J. Telega
Gliwice
Poland

The paper represents an attempt of generalization of the theorems given by P. G. Hodge [2] to 1) an infinite family of loadings, 2) the media with non-associated law of plastic flow, 3) the problems of shake-down in the case of incremental collapse.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. ALEKSIEWICZ, Analiza funkcjonalna, PWN, Warszawa l969.

P. G. HODGE, Limit analysis with multiple load parameters, Int. J. Solids Structures, 6, 661-675, 1970.

W. T. KOITER, General theorems for elastic-plastic solids, Progress Solid Mechanics, North Holland, 166-221, Amsterdam 1960.

L. KONIECZNY, Teoria przystosowywania się belek, Mech. Teor. Stos., 8, 3, 256-276, 1970.

J. A. KONIG, Theory of shake-down of elastic-plastic structures, Arch. Mech. Stos., 17, 2, 227-238, 1966.

J. A. KONIG, Shakedown theory of plates, Arch. Mech. Stos., 21, 5, 623-637, 1969.

J. A. KONIG, Podstawowe twierdzenia z zakresu teorii dostosowywania się konstrukcji sprężysto-plastycznych do obciążeń zmiennych w czasie, Mech. Teor. Stos., 8, 2, 149-158, 1970.

A. C. PALMER, A limit theorem for materials with lion-associated flow laws, Journal de M6- canique, 5, 2, 217-222, 1966.

G. SACCHI, M. SAVE, A note on the limit loads of non-standard materials, Meccaniea, 3, 1, 43-45, 1968 .

E. M. SHOEMAKER, W. P. CHEN, On unique1tess of the limit load for unbounded regions, Arch. Mech. Stos., 21, 5, 679-689, 1969.

J. J. TELEGA, Zastosowanie programowania liniowego do wyznaczania nośności granicznej konstrukcji [przegląd prac], Mech. Teor. Stos., 9, 1, 7-52, 197l.

J. J. TELEGA, O niektórych uogólnieniach twierdzeń nośności graficznej dla ośrodka Cosseratów, Mech. Teor. Stos. [praca przesłana do Redakcji].

Teoria plastyczności, praca Zbiorowa pod redakcją W. OLSZAKA, P. PERZYNY, A. SAWCZUKA, PWN, Warszawa 1965.

K. YOSIDA, Functional analysis, Springer-Verlag, 1968.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]