Engineering Transactions, 21, 2, pp. 305-310, 1973

Metoda Sił dla Termo-Lepkosprężystych Układów Prętowych

J. Jędrzejczyk
Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice
Poland

The paper presents the equations of the method of forces for viscoelastic systems subject to the action of a non-stationary temperature field. The solution is found within the framework of linear viscoelasticity, thermo-mechanical coupling effects being disregarded. Rheological properties of the material are assumed to be independent from the temperature.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. E. GURTIN, E. STRENBERG, On the linear theory of viscoelasticity, Arch. Rat. Mech. Anal., 11, 4, 293 - 355, 1962,

J. KUBIK, Metoda sit dla ukladoów lepkosprezystych, Rozpr. Inzyn. 18, 1, 595 - 605, 1970.

J. KUBIK, Metoda sił i przemieszczeń układy lepkosprężyste, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Budown., 25, 1968.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1960.

W. NOWACKI, Teoria pełzania, Arkady, Warszawa 1963.

J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, N.T. Warszawa 1965.

E. STERNBERG, Naprężenia cieplne w ciałach lepkosprężystych, Mech. Teoret. i Stos. 2, 1, 67 - 103, 1963.

[in Russian]