Engineering Transactions, 23, 4, pp. 657-665, 1975

Konsolidacja Warstwy Sprężystej pod Wpływem Liniowo Zmiennego Obciążenia Zewnętrznego

J. Domski
Instytut Geotechniki Politechniki Krakowskiej
Poland

J. Wilk
Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Poland

W pracy przedstawiono analizę rozkładu ciśnienia porowego cieczy oraz napreżeń w szkielecie oraz przebieg ich zmienności w czasie – przy różnych prędkościach przyrostu obciążenia zewnętrznego – konsolidowanej warstwy sprężystej. Zadania rozwiązano przy warunkach płaskiego stanu odkształcenia na podstawie metody różnic skończonych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. ANDERMAN, Tarcze prostokątne – obliczenia statyczne, Wyd. Arkady, Warszawa 1966.

M.A. BIOT, General theory of three-dimensional consolidation, J. Appl. Phys., 12, 155–164, 1941.

L. COLLATZ, Metody numeryczne rozwiazywania równań różniczkowych, PWN, Warszawa 1960.

W. DERSKI, Wstęp do matematycznej teorii konsolidacji, Zeszyty Nauk. Politechniki Łódzkiej, z. 11, Mechanika 1964.

W. DERSKI, L. KISIEL, Warunki początkowe w teorii konsolidacji, Arch. Hydrotechniki, 16, 4.

W. A. FLORIN, Osnowy miechaniki gruntow, Gostroizdat 1961. C. T. HWANG, H. MORGENSTERN, D. W. MORRAY, On solutions of plane strain consolidation problems by finite element methode, Canadian Geotechnical Journal, 8 (1971). G. SZEFER, J. DOMSKI, Analiza napreżeń w konsolidującej warstwie sprężystej, Studia Geotechnika, PAN, Wrocław 1974.