Engineering Transactions, 23, 3, pp. 375-391, 1975

Konsolidacja Półprzestrzeni Lepkosprężystej Obciążonej Siłą Skupioną

G. Szefer
Politechnika Krakowska
Poland

G. Szefer
Politechnika Krakowska
Poland

W pracy podano rozwiązanie dla osiowo-symetrycznego stanu deformacji konsolidującej półprzestrzeni lepkosprężystej, wywołanego działaniem siły skupionej na brzegu. Własności reologiczne szkieletu opisano różnymi jądrami pełzania postaciowego, objętościowego i wywołanego działaniem cieczy w porach. Uzyskano ścisłe rezultaty w transformatach zarówno dla brzegu przepuszczalnego jak i nieprzepuszalnego. Podano efektywną metodę odwracania transformat. Wykazano, że charakter osobliwości rozwiązania różni się od przypadku ośrodka jednofazowego (półprzestrzeń sprężysta) tylko ilościowo. Uzyskane rozwiązanie stanowi funkcję Greena dla konsolidującej przestrzeni.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A. BIOT, General theory of three-diemnsional consolidation, J. Appl. Phys., 12, 1941.

M.A. BIOT, Consolidation settlement under a rectangular load distribution, J. Appl. Phys., 12, 1941.

W. DERSKI and I. KISIEL, Initial conditions in the theory of consolidation [in Polish], Arch. Hydrotechniki, 16, 1, 1969.

A. M. FREUDENTHAL and U. R. SPILLERS, Solution for the infinite layer and the half-space for quai-static consolidating elastic and visco-elastic media, J. Appl. Phys., 33, 9, 1972.

Z. KONCZAK, Axi-symmetrical problem of theory of consolidation in case of permeable edge [in Polish], Rozp. Inzyn., 21, 4, 1973.

V.I. KRYLOW and L. G. KRUGLIKOVA, Handbook of numerical harmonic analysis [in Russian], Izd. Nauka and Tekhuika, Minsk 1968. V.I. KRYLOV and N.S. SKOBLIA, Handbook of numerical inversion of the Laplace transform [in Russian], Izd. Nauka and Tekhnika, Minsk 1968.

N.N. LEBEDEV, Special functions and its applications [in Polish], Warszawa 1957.

Mc NAMEE and R. E. GIBSON, The consolidation settlement of a load uniformly distributed over a rectangular area, Proc. 4th ICOSOMEF, 1, 1957.

Mc NAMEE and R. E. GIBSON, Plane strain and axially symmetric problems of the consolidation of a semi-infinite clay stratum, Quart. J. Mech. Appl. Math., 13, 1960.

S.R. MESTCHIAN, Creep of clay soils [in Russian], Izd. Ak. Nauk ASSR, Erevan 1967.

J. OSIOWSKI, Operational calculus [in Polish], NT, Warszawa 1972.

Z. SOBCZYŃSKA, Settlement of a consolidating half-space under concentrated load action [in Polish], Rozpr. Inżyn., 14, 3, 1966.

Z. SOBCZYŃSKA, Settlement of a consolidating half-space under concentrated load action in case of impermeable edge (in Polish), Rozpr. Inżyn., 15, 1, 1967.

G. SZEFER and J. GASZYNSKI, Consolidation of a visco-elastic half-space under axial-symmetrical load, Studia Geotechnica, Wrockaw 1974.

G. SZEFER and B. LECHOWICZ, Consolidation of a visco-elastic half-space in a plane state of strain. 1. Theoretical foundations, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 12, 1973.

G. SZEFER and B. LECHOWICZ, Consolidation of a visco-elastic half-space in a plane state of strain. II. Applications, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 12, 1973.

Ju. K. ZARETSKY, Theory of soil consolidation [in Russian], Moscow 1967.