Engineering Transactions, 23, 1, pp. 133-142, 1975

Drgania Samowzbudne Szczotki w Układzie Szczotka-Komutator

A. Łopata
Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Zakład Mechaniki Technicznej, Kraków
Poland

W pracy rozpatrzono możliwość powstawania drgań samowzbudnych szczotki na skutek zmieniającego się współczynnika tarcia. W oparciu o analizę równania ruchu szczotki podano warunki asymptotycznej stateczności zanikania drgań oraz, w przypadku gdy ruch szczotki jest okresowy, określono warunki, przy których amplituda drgań jest najmniejsza.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BALLO, V. ORAVSKY, The stability of carbon brushes in elektric rotating machines, Sympozjum na temat dynamiki konstrukcji, 1, Lancut 1968.

W. BOGUSZ, Problem of the limit cycle for nonlinear systems, Zagadnienia Drgań Nieliniowych, 4, 1962.

A. ŁOPATA, Zanikanie drgań szczotki przy zmiennym docisku do komutatora, Zagadnienia Drgań Nieliniowych [złożono do druku].

K. SZPUNAR, Drgania swobodne układu o jednym stopniu swobody przy silnie nieliniowym tłumieniu, Zeszyty Naukowe AGH, 28, Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa, 7, 1961.