Engineering Transactions, 24, 3, pp. 579-599, 1976

Analiza Ściskania Bloku Skalnego Pomiędzy Płaskimi Stemplami

J. Zawada
Politechnika Warszawska
Poland

W pracy dokonano analizy procesu ściskania bloku skalnego, rozpatrywanego jako ośrodek Coulomba, pomiędzy współosiowymi płaskimi stemplami. Założono, że proces przebiega w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Rozwiązania otrzymano opierając się na teorii stanów granicznych. Przeprowadzone badania dla trzech rodzajów skał krajowych wykazały dość dobrą zgodność wyników teoretycznych i doświadczalnych. Wysunięto wniosek, że metody teorii stanów granicznych mogą okazać się przydatne przy rozpatrywaniu zagadnień kruszenia skał.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki, PWN, 1967.

W. SZCZEPIŃSKI, Stany graniczne t4, kinematyka ośrodków sypkich, PWN, 1974.

J. ZAWADA, Studium procesu kruszenia skał, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, 1972.

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, 1958.

J. F. BISHOP, On the complete solution to problems of deformation of plastic rigid material, J. Mech. Phys. Solids, 2, 43-53, 1953.

J. SALENÇON, Sur le prolongment statique des champs de Prandrl pour le materiau de Conlomb, Arch. Mech. Stos., 25, 4, 646-648, 1973.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Oxford 1950.

W. SZCZEPIŃSKI, Indentation of a plastic block by two opposite narrow punches, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 14, 671-676, 1966.

J. SUPEL, J. ZAWADA, Badania niektórych skał krajowych metodą trójosiowego ściskania, Rozpr. Inżyn., 20, 2, 283-299, 1972.

J. ZAWADA, J. SUPEL, Przybliżona metoda wyznaczania parametrów wytrzymałościowych skał, Rozpr. Inżyn., 22, 1, 43-54, 1974.

N. CLAUSSEN, J. JAHN, Green strength of metal and ceramic compacts as determined by the indirect tensile test, Powder Metallurgy International, 2, 3, 87-90, August 1970.

W. SZCZEPIŃSKI and J. ZAWADA, A note on a fracture mode of certain rocks under compression, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 23, 6, 267-273, 1975.