Engineering Transactions, 24, 1, pp. 59-69, 1976

Most Wiszący z Kratową Belką Usztywniającą o Budowie Regularnej

R. Sygulski
Politechnika Poznańska

W pracy rozpatruje się zginanie regularnej kratownicy mostowej podwieszonej do cięgna. Problem opisany został przez układ nieliniowy równań różnicowych. Rozwiązanie zadania zlinearyzowanego otrzymano w postaci zamkniętej dla przypadku obciążenia siłą działającą w dowolnym węźle kratownicy. Do uzyskania rozwiązania nieliniowego układu równań zastosowano metodę Netwona-Kantorowicza. Problem został zilustrowany przykładem liczbowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. FUKUDA, Analysis of multispan suspension bridges, J. Struct. Div.-Proc. ASCE, 93, June 1967, ST3, 63-86.

T. JANISZEWSKI, Suspender tension method for bridge analysis, 93, Oct. 1967, ST5, 567-598. J. Struct. Div.-Proc. ASCE,

A. JENNINGS, J. E. MAIRS, Static analysis of suspension bridges, J. Struct. Div.-Proc. ASCE, 98, Nov. 1972, ST11.

[in Russian]

W. NOWACKI, Mechanika budowli, 2, PWN, 1960.

A. W. PIERELMUTER, Ustroje prętowo-cięgnowe, Arkady, 1972.

T. J. POSKITT, Structural analysis of suspension bridges, J. Struct. Div.-Proc. ASCE, 92, Feb. 1966, ST1, 69-99.

I. M. RYZYK, I. S. GRADSZTEUN, Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, PWN, 1964.

S. A. SAAFAN, Theoretical analysis of suspension bridges, J. Struct. Div.-Proc. ASCE, 92, Aug. 1966, ST4, 1-11.

R. ŚWITKA, Metoda równań różnicowych w zagadnieniach zginania i drgań kratownic regularnych, Inż. i Budown, 9, 1972.

R. SWITKA, Zginanie i drgania rusztów kratowych, Rozp. Inżyn., 22, 1, 1974.

R. ŚWITKA, R. SYGULSKI, Obliczanie prostokątnych siatek cięgnowych jako układów dyskretnych, Arch. Inżyn. Ladow., 4, 1974.