Engineering Transactions, 25, 3, pp. 427-440, 1977

Konsolidacja Półprzestrzeni Lepko-Sprężystej z Mieszanymi Warunkami Przepuszczalności Brzegu jako Zagadnienie Płaskie

R. Arenicz
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

J. Gaszyński
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy rozważono konsolidację półpłaszczyzny lepko-sprężystej z mieszanymi warunkami przepuszczalności brzegu. Podano efektywne wzory na wyznaczanie osiadań brzegu półpłaszczyzny oraz rozkład ciśnienia porowego na nieprzepuszczalnej części brzegu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A, BIOT, General theory of three-dimensional consolidation, J. Appl. Phys., 12, 1941.

J. B. BOOKER, A numerical method for the solution of Biot's consolidation theory, Q. J. Mech. and Appl. Math., 26, 4, 1973.

W. DERSKI, Wstęp do matematycznej teorii konsolidacji, Zesz. Nauk. Politechn. Łódzkiej, 11,

W. DERSKI, Zastosowanie dualnych równań całkowych w teorii konsolidacji, III Symp. Poświęcony Reologii, Wrocław 1966.

J. DOMSKI, G. Szefer, Konsolidacja półpłaszczyzny sprężystej obciążonej stemplem, Arch. Hydrot., 1974.

J. GASZYŃSKI, On a certain solution of dual integral equations and its application to contact

problem of theory of consolidation, Arch. Mech., 28, 1, 1976.

J. GASZYŃSKI, G. SZEFER, Axi-symmetric punch problem under condition of consolidation, Arch. Mech., 27, 3, 1975.

J. GASZYŃSKI, G. SZEFER, Konsolidacja półprzestrzeni lepkosprężystej obciążonej siłą skupioną, Rozpr. Inż., 23, 3, 1975.

B. LECHOWICZ, G. SZEFER, Consolidation of visco-elastic semispace in the plane state of strain. I Theoretical fundation, Bull. Acad. Polon. Sci., 21, 12, 1973.

B. LECHOWICZ, G. SZEFER, Consolidation of visco-elastic semispace in the plane state of strain. II Applications, Bull. Acad. Polon. Sci., 21, 12, 1973.

JU. K. ZARETSKY, Theory of seil consolidation [in Russian], Moscov 1967.