Engineering Transactions, 25, 2, pp. 247-263, 1977

Nośność Sprężysta Stojaka Hydraulicznego

L. Tomski
Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
Poland

W pracy określono fizyczny i matematyczny model stojaka zmechanizowanej obudowy górniczej, uwzględniający długość i lokalna odkształcalność połączenia prądnicowego ślizgowego oraz luzy technologiczne i eksploatacyjne tego połączenia. Przeprowadzono obliczenia numeryczne nośności sprężystej stojaka.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. G. PÜAL, Zur statischen Berechung und prüfung nachgiebiger Grubenstempel, Glückauf,

Forschungshefte 34, H 6, 237-244, 1973.

W. SIKORA, W. KONOPA, Indywidualny stojak hydrauliczny jako dwustopniowy pręt poddany ściskaniu i podłużno-poprzecznemu zginaniu, Praca GIG nr 599, Katowice 1-19, 1973.

W. SCHURIG, Berechnung der Tragfähigkeit gelenkig gelagerter hydraulischer Arbeitszylinder, Techn. Informationsdienst ORSTA Hydraulik Heft, 1, 414-419, 1969. A. KULESZA, W. ZIÓŁKOWSKI, O sposobach obliczania charakterystyki siłownika hydraulicznego prostego, Prace nauk. PW, Mechanika 22, 149-169, 1973.

A. KULESZA, Obliczanie nośności siłowników, Przegl. Mech., 4, 113-117, 1976.

Katalog, Hemscheidt Longwall Support Systems Hermann Hemscheidt, Maschinenfabrik, Wuppertal Western Germany.

T. OPOLSKI, R. PARKITNY, L. TOMSKI, Wyboczenie stojaka hydraulicznego jako zagadnienie pręta z przegubem sprężystym, Mech. i Autom. Górnictwo 8/69, 6-7, 1974.

S. ARCHER, Consistent matrix formulations for structural analysis using finite element techniques, AIAA Journal, 3, 10, I910-1918, 1965.

M. BLUMENFELD, C. VOICU, H. GHEORGHIU, Le calcul par approximations successives de la force critique de flambement des poutres droites par la méthode des trois inconnues, ZAMM 51, T 39-T 43, 1971.

H. B. HARRISON, Post-buckling analysis of non-uniform elastic columns, Inter. J. for Numerical Methods in Engineering, 7, 195-210, 1973.

A. N. KOUNADIS, Beam-columns of varying gross section under lateral harmonic loads, Inge-nieur Archiv, 44, 1, 43-51, 1975. 13. TSAI-CHEN SOONG, Column supported by side-beanis, J. of the Engineering Mechanics Division, EM 6, 1217-1226, 1973.

V. BREZINA, Stateczność prętów konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 1966 [tłum. z jez. czeskiego].

L. TOMSKI, Lokalne oddziaływania elementów stojaka hydraulicznego [w przygotowaniu].

J. JAROSZ, Iteracyina metoda obliczania napreżeń w wysięgnikach teleskopowych, Przegl. Mech., 2, 52-56, 1975. M. MROWIEC, M. ZYCZKOWSKI, Nośność sprężysta rurociągu grubościennego, Rozpr. Inżyn., 10, 3, 517-520, 1962.

J. ANTONTAK, A. KADLUCKI, L. TOMSKI, Początkowe ugiecie stojaka hydraulicznego [w druku].

T. OPOLSKI, R. PARKITNY, L. TOMSKI, Obciążenia dopuszczalne stojaków hydraulicznych poddanych wyboczeniu, Mech. Autom. Górnictwa, 10/83, 18-21, 1975.

M. T. HUBER, Stereomechanika techniczna, PZWS, Warszawa 1951.