Engineering Transactions, 27, 4, pp. 595-611, 1979

Ocena Oporu Ruchu Strugi Środka Coulomba-Mohra na Podstawie Rozwiązania Pewnego Typu Zagadnienia Brzegowego dla Naprężeń

B. Ponder
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedstawiono sposób określania oporu ruchu strugi ośrodka Coulomba-Mohra w przypadku wciskania płaskiego stempla od dołu w warstwę gruntową. Oceny oporu ośrodka w początkowej fazie ruchu stempla dokonano na podstawie rozwiązania pewnego typu zagadnienia brzegowego dla naprężeń opartego na matematycznej teorii ośrodków sypkich. Omówiono algorytmy rozwiązania statyki zarówno dla ośrodka Coulomba-Mohra ze spójnością, jak i dla ośrodka idealnie sypkiego. W obu przypadkach uwzględniono ciężar własny ośrodka. Ponadto w pracy zamieszczono wyniki obliczeń badań i badań doświadczalnych nacisków na powierzchni czołowej stempla dla dwóch różnych ośrodków.

Full Text: PDF

References

A. D. COX, G. EASON, H. G. HOPKINS, Axially symmetric plastic deformations in soils, Phylosophical Trans. Roy. Soc. of London, 254 A, 1036, 1961.

J. SALENCON, Sur le prolongement statique des champs de Prandtl pour le materiau de Coulomb, Arch. Mech. Stos., 25, 4, 646-648, 1973.

L. DIETRICH, W. TRĄMPCZYNSKI, Przedłużenie stanu naprężenia w obszar sztywny dla pewnych rozwiązań w mechanice gruntów, Rozpr, Inżyn., 22, 4, 631-644, 1974.

B. PONDER, Statyka i kinematyka warstwy ośrodka idealnie spoistego w początkowej fazie wciskania płaskiego stempla, Rozpr. Inżyn., 24, 3, 601-614, 1976.

W. SZCZEPINSKI, Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1974.

W. FINDEISEIN, J. SZYMANOWSKI, A. WIERZBICKI, Metody obliczeniowe optymalizacji, WPW, Warszawa 1973.

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1958.

G. W. HARRIS, A sandbox model used to examine the stress distribution around a simulated long-wall coal-face, Int. J. Rock Min, Sci. Geomech, Abstr., 11, 25-335, 1974.

D. W. TAYLOR, Pressure distribution theories, earth pressure cell investigations and pressure distribution data, Soil Mechanics Fact Finding Survey, No. 2. U. S. Waterways Experimental Station, Vicksburg, Missouri, 211-236, 1947.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland