Engineering Transactions, 26, 2, pp. 259-265, 1978

Optymalizacja Korekcja Układu Dynamicznego

W. Gawroński
Gdańsk
Poland

Równania opisują proces dynamiczny sposób przybliżony. Jeżeli znany jest proces rzeczywisty, wówczas skorygować można współczynniki równań tak, aby proces opisany równaniem był bliższy rzeczywistego. W pracy omówiono tego typu korekcje w przypadku, gdy proces opisany jest równaniem macierzowym. Korekcja ta jest optymalna ze względu na wskaźnik jakości korekcji, który charakteryzuje odległość procesu opisywanego od mierzonego. Korekcja ta dotyczy ruchu swobodnego, ruchu wymuszonego harmonicznego i zagadnienia statycznego.

Full Text: PDF

References

M. ATHANS, The matrix minimum principle, Information and Control, 11, 1968.

W.J. VETTER, Matrix calculus operations and Taylor expansions, SIAM Review, 15, 2, 1973.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland